23. 05. 2013 Sociálne inovácie

Víťazi esejistickej súťaže sú známi

Na stáž do ženevskej OSN tento rok pocestuje Mária Sedláková.

23. máj 2013 – Na stáž do ženevskej OSN tento rok pocestuje Mária Sedláková, ktorá vyhrala 4. ročník súťaže o najlepšiu esej na tému rozvojovej pomoci. Študentka politických vied na Central European University, sa vo svojej eseji venovala téme ako efektívne využiť skúsenosti slovenského mimovládneho sektora v štátoch severnej Afriky.  

Popredné miesta obsadili tento rok dievčatá

Autorka víťaznej eseje, Mária Sedláková, rozvíja myšlienku zapojenia slovenského mimovládneho sektora do predvolebnej a volebnej aktivity mladých ľudí v regióne Južného susedstva. Päťčlenná hodnotiaca komisia ocenila najmä jej výbornú prácu s prameňmi a  inovatívny prístup k téme. Esej s názvom Pošli to ďalej alebo Ako efektívne využiť skúsenosti slovenského mimovládneho sektora? získala celkový počet 220 bodov z maximálneho počtu bodov 250. Mária Sedláková vo svojej eseji prinášala paralelu so slovenskými voľbami z roku  1998. „Budovanie aktívnej občianskej spoločnosti v krajinách severnej Afriky a okolí samo o sebe demokraciu do regiónu neprinesie, je však kľúčom k upevňovaniu a rozširovaniu demokratických princípov a hodnôt v regióne. Po roku 1989 sa slovenský tretí sektor učil od zahraničných mimovládnych organizácií,dnes je čas aby mimovládne organizácie skúsenosti s demokratickou konsolidáciou poslali ďalej.“ píše v eseji.

Trojtýždňovú stáž vo viedenskej OSN vyhrala Ivana Uličná, študentka politológie na britskej University of Huddersfield. Esej s druhým najvyšším počtom bodov sa venovala tej istej téme ako víťazná. Autorka si túto tému vybrala, pretože sa čiastočne prekrývala s témou jej diplomovej práce. Esej s názvom Slovenský trpaslík medzi obrami. Ako môžu slovenské mimovládne organizácie prispieť k budovaniu demokratickej spoločnosti v Tunisku sa opiera o aktuálne publikované zdroje, prostredníctvom ktorých pripravila Ivana analýzu situácie a komparatívnych výhod slovenských mimovládnych organizácií pri pomoci s budovaním demokracie v Tunisku. Esej získala 202 bodov.

Tretiu najlepšiu esej napísala študentka slovenskej vysokej školy, Diana Hulkoóvá. Ako jediná z ocenených sa nevenovala arabskej jari ale globálnemu vzdelávaniu. Esej s názvom Motivácia, ako základ pre reálny čin získala celkovo 178 bodov. Študentka Katedry slovenského jazyka a slovenskej literatúry Univerzity Komenského v Bratislave, sa pokúsila poukázať na možnosti integrácie rozvojového vzdelávania do školstva. V eseji sa zaoberá motiváciou študentov a ich záujmom o globálne vzdelávanie, pričom ponúka aj praktické riešenia pre vzdelávací proces. Diana absolvuje 3-týždňovú stáž na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave.

 

Záujem o rozvojové vzdelávanie medzi študentmi vysokých škôl stúpa

Študenti vysokých škôl sa čoraz viac zaujímajú o rozvojové vzdelávanie. Svedčí o tom ich záujem o túto tému v esejistickej súťaži. Celkovo sa do súťaže zapojilo 39 študentov, z čoho viac ako polovica, celkovo 22 esejí, sa venovala rozvojovému vzdelávaniu a jeho účinku na slovenských študentov. Atraktívna bola pre študentov aj stále aktuálna téma arabskej jari a budovania demokratickej spoločnosti v krajinách severnej Afriky. Tejto téme sa venovalo 11 esejí. V aktuálnom ročníku esejistickej súťaže súťažilo 12 študentov zahraničných vysokých škôl. Zo slovenských vysokých škôl to boli najčastejšie študenti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Trnavskej univerzity a Univerzity Komenského v Bratislave. Každú esej čítalo a hodnotilo päť členov komisie. Tvorili ju odborníci zo štátnej správy, médií, akademického prostredia a mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú rozvojovým témam.

Členovia hodnotiacej komisie:

 • Peter Hulényi, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • Karla Wursterová, International Visegrad Fund
 • Lenka Surotchak, Nadácia Pontis
 • Ivana Raslavská, Nadácia Pontis
 • Zuzana Letková, UNDP
 • Eva Sládková, Slovenský rozhlas
 • Juraj Koník, Denník SME
 • Michal Cenker, Nadácia Pontis
 • Juraj Mesík, Palackého univerzita v Olomouci
 • Nora Beňáková, Platforma MVRO
 • Tatiana Žilková, Nadácia Pontis
 • Mikuláš Černota, Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Andrea Cox, Nadácia Pontis

Štvrtý ročník súťaže organizovala Nadácia Pontis v rámci projektu Globálna univerzita: podpora akademikov aktívnych v rozvojovom vzdelávaní. Projekt podporila Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu z finančných prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci Slovak

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111