23. 09. 2015 Zodpovedné podnikanie

Volkswagen reaguje na aféru s emisiami

Volkswagen intenzívne pracuje na vyšetrení nezrovnalostí použitého softvéru pri naftových motoroch.

Ilustračná fotografia z prehliadky závodu Volkswagen Slovakia z roku 2014.

Volkswagen nestrpí nijaké porušovanie zákonov. Najvyšším cieľom predstavenstva zostáva získať späť stratenú dôveru a odvrátiť škody od našich zákazníkov. Koncern bude priebežne a transparentne informovať verejnosť o ďalšom priebehu vyšetrovania.

Nové automobily koncernu Volkswagen s EU 6 naftovými motormi momentálne dostupné v Európskej únii, spĺňajú zákonné požiadavky a ekologické normy. Uvedený softvér neovplyvňuje jazdné vlastnosti, spotrebu paliva ani emisie. V tom majú zákazníci aj predajcovia vo veci jasno.

Ďalšie doterajšie interné preverovania ukázali, že spomínaný softvér sa používa aj v iných vozidlách koncernu Volkswagen s naftovým motorom. U väčšiny týchto motorov nemá softvér nijaké účinky.

Diskrepancie sa týkajú vozidiel s motormi typu EA 189 v celosvetovom objeme približne 11 miliónov vozidiel. Výlučne pri tomto type motora bola zistená nápadná odchýlka medzi testovacími hodnotami a reálnou prevádzkou. Volkswagen intenzívne pracuje na tom, aby tieto odchýlky odstránil technickými opatreniami. Spoločnosť je kvôli tomu v súčasnosti v kontakte s príslušnými inštitúciami a nemeckým Spolkovým úradom pre motorové vozidlá (Kraftfahrtbundesamt).

Na pokrytie nevyhnutných servisných opatrení a ďalšieho úsilia opäť získať dôveru našich zákazníkov, má Volkswagen v úmysle v 3. štvrťroku tohto obchodného roka vytvoriť rezervu vo výške približne 6,5 miliardy eur s dopadom na hospodársky výsledok. Kvôli prebiehajúcim vyšetrovaniam je uvedená suma spojená s rizikom odhadu. Plánovaný hospodársky výsledok koncernu pre rok 2015 bude tomu primerane prispôsobený.

Zdroj: TS Volkswagen

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111