14. 11. 2017 Zodpovedné podnikanie

VÚB banka: Angažovaní zamestnanci sú najlepšími dobrovoľníkmi

Naposledy sa s predškolákmi a žiakmi základných škôl rozprávali o tom, ako rozumne hospodáriť s peniazmi.

VÚB banka dáva ľuďom možnosť zapojiť sa do dobrovoľníckych aktivít s pozitívnym spoločenským dopadom niekoľkokrát za rok. Chuť a zanietenosť zamestnancov pomáhať možno pozorovať pri darovaniach krvi, zbierkach oblečenia, konzultáciách pri tvorbe záverečných prác, či projektoch zameraných na finančné vzdelávanie. Dobrovoľníci z VÚB sa neboja ani fyzickej práce. Svoju zdatnosť dokazujú každoročne počas podujatia Naše Mesto, brigádnických prác, či pri realizácii projektov, ktoré finančne podporuje Nadácia VÚB v rámci Zamestnaneckých grantov.

Naposledy sa zamestnanci mali možnosť zapojiť do vzdelávacieho projektu „Deň sporenia s VÚB“, ktorý VÚB banka zorganizovala pri príležitosti Svetového dňa sporenia 25. októbra v budove centrály. Išlo o interaktívny program, v rámci ktorého sa dobrovoľníci spomedzi zamestnancov banky stretli s takmer 120 deťmi. S predškolákmi a žiakmi základných škôl sa rozprávali o tom, prečo je dobré s peniazmi v živote rozumne hospodáriť a myslieť aj na ich odkladanie pre budúcnosť.

Venovali sa 4 skupinám detí z Bratislavy a okolia vo veku od 6 do 14 rokov. Hlavným cieľom interaktívnych prednášok bolo dať deťom praktické rady týkajúce sa narábania s osobnými financiami, bezpečnosťou pri platení v obchodoch a na internete a veľká časť diskusie sa venovala práve dobrým návykom v súvislosti so sporením. Menším deťom dobrovoľníci vysvetlili, čo sú to peniaze, ako s nimi narábať a prečo je dôležité si peniažky odkladať. Starším žiakom zase priblížili dôležitosť stanovenia si cieľa, na ktorý chcú sporiť, a vytvorenia si jednoduchého plánu, ako si svoje financie rozložiť.

Starší žiaci sa mohli počas diskusie oboznámiť aj s novými trendami, napríklad ako si spravovať účet online či ako funguje platenie a sporenie priamo cez mobil.Dozvedel som sa napríklad, aký je rozdiel medzi kreditnou a debetnou kartou, ako ich máme používať. A tiež to, ako byť opatrný pri platení, že si treba dávať pozor na heslá,“ hodnotí stretnutie v banke a interaktívny test finančnej gramotnosti ôsmak Robin a jeho spolužiak Sebastián na otázku, čo by odkázal z tejto prednášky svojim rovesníkom, dodáva: „Vždy si treba prepočítať, čo si chcem kúpiť a za aký čas si chcem na to nasporiť a podľa toho si aj peniaze odkladať.“

Okrem interaktívnej prednášky mali žiaci príležitosť dostať sa v rámci VÚB banky aj na miesta, kde to bežne nie je možné. „Deti mali o zážitok postarané aj vďaka tomu, že sme im ukázali viacero oddelení banky a mohli navštíviť dokonca aj trezor,“ uzatvára Katarína Svačinová, zamestnankyňaVÚB banky.

Akcia „Deň sporenia s VÚB“ bola súčasťou medzinárodného programu „The Art of Saving“, ktorého iniciátorom bola materská skupina VÚB banky Intesa Sanpaolo. Počas týždňa od 24. do 31. októbra sa do projektu zapojili dobrovoľníci z bánk v 11 krajinách sveta.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.