10. 05. 2012 Nadácia Pontis

Východoslovenská energetika si váži svojich dodávateľov, uprednostňuje kvalitných

Spoločnosť Východoslovenská energetika poskytuje komplexné služby spojené s odberom elektriny.

Ako jedna z mála energetických firiem na Slovensku dokáže využívať hodnotenie dodávateľov vo výberovom procese. To znamená, že uprednostňuje kvalitnejšieho dodávateľa pred lacnejším a za kvalitu je ochotná dokonca aj priplatiť. Jedným z dlhodobých a spoľahlivých dodávateľov Východoslovenskej energetiky je aj spoločnosť Slavstroj, ktorá sa venuje kovovýrobe a strojárskej výrobe. „So spoločnosťou Slavstroj spolupracujeme od roku 2008. V tom čase pôsobilo na trhu málo kvalitných dodávateľov. Kvôli nedodržaniu zmluvných podmienok vtedajšieho dodávateľa sme boli nútení hľadať alternatívne riešenie,“ vysvetľuje generálny riaditeľ spoločnosti Thomas Jan Hejcman.

Východoslovenská energetika vtedy oslovila spoločnosť Slavstroj, s ktorou sa dohodla na skúšobných dodávkach. Slavstroj bol úspešný aj v ďalších tendroch na výrobky z ocele, konštrukcie pre výstavbu a rekonštrukciu elektrických staníc. Dnes ich vzájomný ročný obchod dosahuje takmer 400-tisíc eur. Firma, v ktorej sa školí Východoslovenská energetika a Slavstroj sa rozhodli spolupracovať aj v ďalšej oblasti. Jednou z tém, ktoré si spoločne vytypovali, bola oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zamestnanci, ktorí majú na starosti ľudské zdroje, vykonali komplexný audit v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vypracovali návrh opatrení, poukázali na chýbajúce dokumenty a nedostatky. Slavstroji sa uskutočnila aj obhliadka výrobných priestorov, skontrolovala platnosť revíznych správ či správne používanie pracovných nástrojov. „V našej firme sme prijali rôzne opatrenia, napríklad značenie únikových východov, vypracovanie dokumentácie či doplnenie chýbajúcich dokladov. Prínos spolupráce sa potvrdil už počas kontroly z Inšpektorátu práce, ktorá sa uskutočnila bez problémov,“ hovorí konateľ spoločnosti Slavstroj Ján Paľovčík. V regióne, v ktorom obe firmy pôsobia, je vysoká miera nezamestnanosti.

„Našou prioritou je dodanie kvalitného materiálu a dodržanie dodacích lehôt. Aj vďaka spolupráci s Východoslovenskou energetikou sme konkurencieschopná firma, ktorá má 30 stabilných zamestnancov. Teší nás, že sme mohli odstrániť nedostatky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a tiež nám boli navrhnuté riešenia pre oblasť motivácie zamestnancov. Už čoskoro náš budúci majster absolvuje školenie v tejto oblasti,“ dodáva Paľovčík. Ctia si dodávateľov K efektívnejšej výmene informácií medzi Východoslovenskou energetikou a dodávateľmi prispeje aj pripravovaný internetový Dodávateľský portál. „Naša spoločnosť je líder v oblasti zodpovedného podnikania a tieto zásady pomáha zavádzať aj do dodávateľského reťazca. Spoločne hľadáme možnosti a spôsoby, ako obojstranne zvýšiť efektivitu a zároveň
znížiť nákladovosť,“ objasňuje Thomas Jan Hejcman. Spoločnosť Slavstroj patrí medzi spoľahlivých dodávateľov. Potvrdzuje to aj ocenenie Spoľahlivý dodávateľ, ktoré udelila Východoslovenská energetika už tretíkrát. Je totiž presvedčená, že k dlhodobej spokojnosti dodávateľskej spoločnosti je potrebné, aby bola zdravá a životaschopná.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111