29. 06. 2015 Zodpovedné podnikanie

Výmena injekčných striekačiek sa oplatí, odhadol Inštitút finančnej politiky

Každé euro venované OZ Odyseus do výmeny striekačiek pre ľudí, ktorí injekčne užívajú drogy, sa vráti trojnásobne.

Znižovanie rizík sa oplatí

Občianske združenie Odyseus sa venuje pomoci ľuďom, ktorí užívajú drogy a ktorí pracujú v sexbiznise. V rámci programu Chráň sa sám sa ročne nakontaktuje v Bratislave na viac ako 1000 klientov, od ktorých vyzbiera viac ako 100-tisíc injekčných striekačiek. Inak by ostávali na ulici.

Terénni pracovníci vymieňajú použité striekačky za nové a sterilné, aby sa predišlo riziku v podobe prenosu infekčných ochorení a iných zdravotných komplikácií. Terénni pracovníci v rámci programu pracujú priamo na ulici, a to často v okrajových častiach mesta alebo vybraných lokalitách mestských častí. Okrem výmeny striekačiek vzdelávajú o HIV a iných prenosných ochoreniach, poskytujú psychologickú podporu a mapujú drogovú scénu v hlavnom meste.

IFP pomohlo bezplatnou pro bono analýzou

Výmena injekčných striekačiek a tým aj znižovanie rizík, ktorému sa Odyseus v rámci terénnej práce venuje, často pôsobí na verejnosti kontroverzne. „Práve kontroverznosť programu prináša združeniu nemalé problémy a to nielen pri komunikácii jeho aktivít na verejnosti, ale súvisí to aj s náročnou finančnou udržateľnosťou programu. Organizácie ako OZ Odyseus každoročne bojujú o prežitie“, vysvetľuje Monika Brošková, programová manažérka Nadácie Pontis, ktorá koordinuje program sprostredkovania pro bono služieb ľudí z firiem neziskovkám Hlavy pomáhajú. „Aj preto sme Odyseus prepojili s Inštitútom finančnej politiky, ktorý sa bezplatne pozrel, aká je efektivita a dopad dvynaložených prostriedkov programu výmeny injekčných striekačiek na spoločnosť,“ dodáva M. Brošková.

Každé vložené euro vynáša prínosy v hodnote troch eur

Z analýzy inštitútu, ktorá sa zamerala na náklady a prínosy programu Chráň sa sám napríklad vyplynulo, že vďaka terénnym sociálnym pracovníkom sa znížil výskyt hepatitídy typu C medzi ľuďmi užívajúcimi drogy. V roku 2014 sa prostredníctvom programu podarilo zabrániť 18 % nákaz. Každou odvrátenou nákazou sa pritom vytvorí počas nasledujúcich 25 rokov benefit vo výške takmer 106-tisíc eur, najmä prostredníctvom úspory nákladov na liečbu a zvýšením kvality života. Náklady predstavovali v minulom roku 90-tisíc eur.

Podľa odhadov IFP je tento program vysoko nákladovo efektívny. Rozdiel medzi nákladmi a benefitmi bol v minulom roku 174-tisíc eur, pričom benefity prevyšujú náklady až 2,9-krát. Každé vložené euro na tento program vynáša prínosy v hodnote takmer troch eur. Vnútorné výnosové percento programu je 16 %. Medzinárodné organizácie odporúčajú realizovať verejné investície s návratnosťou vyššou ako 3,5 – 5 %

Poslaním IFP je vytvárať kvalitné a spoľahlivé ekonomické analýzy pre slovenskú vládu aj verejnosť. „Pozornosť inštitútu sa prirodzene zameriava v prvom rade na najdôležitejšie agendy verejného sektora ako je jeho prevádzka, investície, politika a regulácie. Podobným spôsobom sa dajú hodnotiť akékoľvek iniciatívy, ktorých cieľom je zlepšiť našu spoločnosť. V rámci našich pro bono aktivít sme sa pokúsili zhodnotiť najvýznamnejší program OZ Odyseus a teda, aký finančný dopad má výmena injekčných striekačiek medzi ľuďmi injekčne užívajúcimi drogy v Bratislave,“ vysvetľuje Martin Filko, riaditeľ Inštitútu finančnej politiky.

IFP prinieslo niekoľko odporučení

Z analýzy, ktorú Inštitút finančnej politiky, pripravil, vyplynulo niekoľko odporučení. Inštitút navrhuje pre pre organizácie a inštitúcie, ktoré sa touto problematikou zaoberajú:

  • Zvýšiť počet klientov programu Chráň sa sám, najmä zapojením mladších ľudí, ktorí užívajú drogy (vzhľadom na vysokú nákladovú efektívnosť)
  • Rozšíriť program aj na iné lokality v Bratislave a do ďalších miest
  • Znížiť pravdepodobnosť nákazy infekčnými chorobami medzi užívateľmi drog, ale aj ostatnými obyvateľmi
  • Okrem zvyšovania počtu vrátených striekačiek hľadať aj iné alternatívne spôsoby, ako zbierať a odstraňovať použité striekačky
  • Preskúmať, aké sú možnosti verejného financovania a poskytovania tohto aj iných „harm reduction“ programov

Prečítajte si celú Analýzu programu Chráň sa sám, ktorú bezplatne pro bono pripravil Inštitút pre finančnú politiku.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.