15. 03. 2017 Nadácia Pontis

Vysokoškoláci môžu zabojovať o stáž v OSN

Nadácia Pontis vyhlasuje pre študentov vysokých škôl súťaž o najlepšiu esej na témy rozvojovej spolupráce.

Výhercovia dostanú možnosť zúčastniť sa na stáži v OSN v New Yorku, Ženeve či vo Viedni. Na súťaži sa môže zúčastniť každý slovenský študent študujúci na Slovensku či v zahraničí. Autorov troch najlepších esejí ocenia mesačnou stážou. Študenti si ako tému svojej eseje môžu zvoliť jednu zo štyroch tém. Prvou témou je dôležitosť globálneho vzdelávania vo svetle rastúceho extrémizmu na Slovensku. Druhou témou je rola zodpovedného podnikania v boji proti chudobe. Treťou je boj s korupciou ako prostriedok pre rozvoj a prosperitu krajiny, a napokon štvrtou je téma dosiahnutia udržiavateľného rozvoja.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.