17. 05. 2018 Nadácia Pontis

Vzdelávajú inak, kolegov inšpirujú

Víťazi Ceny Generácia 3.0 získavajú finančný grant a pomoc expertov z rôznych oblastí

Učiteľka dejepisu Eva má pár rokov do dôchodku, históriu má v malíčku a je v nej lepšia ako vyhľadávač Google, lebo na rozdiel od neho sa nemýli.
Učí rada a na jej hodinách to aj vidieť. A potom sa táto akčná učiteľka zoznámi s Dávidom Králikom, inšpiratívnym učiteľom, ktorý v neziskovke LEAF vedie program rozvoja učiteľov. Stal sa jej mentorom, s ktorým si spoločne stanovili cieľ rozvoja.

A zrazu tá učiteľka s dlhoročnou praxou priamo v triede príde na fígeľ, ktorý ju so žiakmi zblíži ešte viac. Mentor Králik jej neradí ako učiť, len sa veľa pýta a snaží sa svojimi otázkami ukázať inú perspektívu.

Aj s takýmito príbehmi sa mohli zoznámiť tí, čo sa zúčastnili na finálovom večeri, na ktorom Nadácia Pontis ocenila školy a neziskové organizácie, ktoré začali vo svojom okolí zavádzať moderné vzdelávanie.
Do druhého ročníka Ceny Generácia 3.0 sa prihlásilo celkovo 68 inovatívnych vzdelávacích projektov, čo je o 15 viac ako vlani. Súťažilo sa v piatich kategóriách.

Najviac projektov bolo prihlásených do kategórie Inovácie v systéme vzdelávania, vo finále sa predstavili štrnásti.
Finalistov vyberali nezávislé odborné komisie. Hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová, ktorá bola v komisii, čo posudzovala inovácie v systéme vzdelávania, povedala, že dôležitým kritériom hodnotenia projektov bola ich „šíriteľnosť“, čo znamená, že v prípade kvalitných projektov sú preferované tie, ktoré je možné rýchlo a ľahko urobiť dostupnými pre veľkú skupinu učiteľov a žiakov.

Každý z víťazov získal finančnú odmenu 15-tisíc eur a nefinančnú podporu v hodnote 20-tisíc eur. Ocenením sa to neskončí.
S vybranými projektmi bude Nadácia Pontis pracovať ďalej. Chce zmerať ich vplyv a overiť ich účinnosť a efektívnosť. Poskytne im tiež podporu odborníkov, ktorí pomôžu s nastavovaním projektu v praxi.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram