18. 03. 2021 Zodpovedné podnikanie

Whirlpool: Nekladieme limity tým, ktorí chcú pracovať

Aj napriek tomu, že ich závod sídli v regióne s vysokou nezamestnanosťou, mali problém nájsť vhodných zamestnancov do výroby. Poradili si s tým po svojom – vybudovali tréningové centrum, v ktorom ľudí sami učia potrebným zručnostiam.

Spoločnosť Whirlpool ako jeden z najväčších zamestnávateľov na Slovensku dlhodobo presadzuje na pracovisku inklúziu a diverzitu. Z celkového počtu zamestancov a zamestnankýň tvoria 40 % ženy, 18 % Rómovia a 7 % ľudia so zdravotným znevýhodnením. Vďaka vlastnému tréningovému a rekvalifikačnému centru sa im darí nielen znižovať nezamestnanosť, ale aj zvyšovať pripravenosť zamestnancov a zamestnankýň na zaradenie sa do pracovného procesu. O víťazstve v súťaži Via Bona Slovakia 2019, ako aj o prístupe k zamestnancom sme sa rozprávali s Jaroslavom Grygarom, senior HR manažérom a konateľom spoločnosti.

Stali ste sa víťazom ocenenia Via Bona Slovakia 2019 v kategórii Skvelý zamestnávateľ. Čo pre vás znamená zisk tohto ocenenia?

Via Bona Slovakia je pre nás od začiatku spätnou väzbou nášho zodpovedného podnikania a spoločenskej zodpovednosti. Samotné ocenenie Skvelý zamestnávateľ je odrazom dlhoročnej vízie a misie našej spoločnosti, vytvorených pracovných podmienok pre zamestnancov, podpory vzdelávania a ich spokojnosti, diverzity a inklúzie.

V závode dlhodobo podporujete inklúziu a diverzitu. Ako sa vám darí presadzovať prístup bez predsudkov?

Inklúzia a diverzita sú základnými hodnotami našej spoločnosti a idú ruka v ruke s ďalšou hodnotou, ktorou je rešpekt. Ľudia chcú byť rešpektovaní, chcú pracovať a robiť veci dobre a správne. A my im ten priestor poskytujeme, nikto nepozná proces lepšie ako tí, ktorí ho tvoria. Nie je tiež žiadnou zvláštnosťou, že u nás nájdete ľudí, ktorí sa z radov operátorov vypracovali až na post manažéra, senior inžiniera v centrále, prípadne technológa na úseku vývoja. U nás pracuje každý, a to bez rozdielu pohlavia, veku, pretože nekladieme limity tým, ktorí chcú pracovať.

Osvedčilo sa nám tiež, že zamestnancov a zamestnankyne je potrebné motivovať a neustále viesť. Ak im dáte ochranné pracovné prostriedky a naučíte ich, ako ich používať, chránite nielen ich, ale aj seba. A vrátia vám to, keď začnú poukazovať na ďalšie vylepšenia bezpečnosti – preto máme u nás systém “gensuite” alebo “I.improve”, kde ľudia sami prichádzajú s vylepšeniami, ako aj nápadmi v procese výroby, na pracovisku i mimo neho.

Ocenenie Via Bona Slovakia 2019 v kategórii Skvelý zamestnávateľ získala spoločnosť Whirlpool Slovakia, ktorá na pracovisku dlhodobo presadzuje rozmanitosť a prístup bez predsudkov.

Ako jedna z mála spoločností ste založili vlastné rekvalifikačné a tréningové centrum. Prečo ste sa rozhodli pre takýto krok – a aké benefity vám to prinieslo?

Ak sa pozriete na polohu nášho závodu, zistíte, že sme v regióne, kam sa ľudia chodia zväčša rekreovať a ktorý patrí k regiónom s najvyššou mierou nezamestnanosti. Napriek tomu nám chýbali ľudia, ktorí by pracovali vo výrobe. Nechceli sme ponúkať prácu ľuďom z tretích krajín alebo agentúrnym zamestnancom, keď sme vedeli, že ľudia v našom regióne vedia a chcú pracovať. Prišli sme však na to, že nevedia pracovať tak, ako to potrebuje priemysel. Nemajú vyvinutú jemnú motoriku, nerozumejú štandardom, obrázkom, toto bolo potrebné ich naučiť. A práve to sa stalo víziou našej spoločnosti. Vzdelávať tieto skupiny v tom, čo sa im zíde a čo potrebuje naša spoločnosť.

Vytvorili sme tréningové centrum, kde ľudí učíme výrobným postupom v závode, najmä s ohľadom na bezpečnosť a kvalitu – to je naša priorita. Vybudovali sme prvé centrum pre potreby priemyselného odvetvia a ponúkame ho ďalej – napríklad školám, aby mali priestor pre praktické vzdelanie, firmám v regióne, aby mali možnosť otestovať a zaučiť ľudí pre potreby spoločnosti, úradu práce a inštitúciám, aby pripravili ľudí na prácu v priemysle a tí mohli byť začlenení okamžite do pracovného procesu. Vďaka centru sa nám podarilo výrazne znížiť čas na zaučenie, počet ľudských chýb aj fluktuáciu zamestnancov. Naopak,  zvýšili sme kvalitu našich výrobkov, praktické zručnosti zamestnancov a ich spokojnosť.

Dôraz kladiete aj na individuálny prístup k zamestnancom a zamestnankyniam, ktorý sa najmä v čase krízy spojenej s pandémiou ukázal ako kľúčový. Aké opatrenia v tejto súvislosti prijala spoločnosť vo vzťahu k zamestnancom?

Našou najvyššou prioritou je bezpečnosť našich zamestnancov. A preto sme hneď od začiatku, v záujme zachovania ich zdravia a bezpečnosti, pristúpili na najvyššie možné opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19. Tie zahŕňajú okrem iného aj týždenné rozsiahle testovanie priamo v našom závode, a to s veľmi dobrými výsledkami. Pandémiu COVID-19 sa nám v závode doteraz podarilo držať pod kontrolou len vďaka týmto veľmi prísnym opatreniam, ktoré sú v súlade s bezpečnostným protokolom Whirlpool, a ten je v mnohých  aspektoch oveľa prísnejší ako opatrenia požadované vládou a príslušnými orgánmi.

Aké sú vaše ďalšie ciele/výzvy v oblasti firemnej kultúry?

Pokračovať vo vízií našej spoločnosti, byť najlepšími v oblasti výroby bielej techniky, ktorá sa neustále snaží zlepšovať život v domácnostiach, a naďalej patriť medzi Skvelých zamestnávateľov.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram