06. 05. 2021 Filantropia

Z programu Ekoobec podporíme 12 projektov. Zamerané sú na rozvoj cyklodopravy

Na Slovensku pribudne nová regionálna cyklotrasa, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, kilometre nového značenia aj bezplatná požičovňa pre tých, ktorí si cyklistiku nemôžu bežne dovoliť. Vďaka grantu z Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis bude mať kvalitnejšiu cyklodopravu 12 slovenských miest a obcí.

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis vyhlásil v marci grantovú výzvu Ekoobec 2021. Cyklistika ako šport, či už rekreačný alebo profesionálny, je na Slovensku dlhodobo populárna. Na tento fakt zareagovala aj spoločnosť Slovenské elektrárne a každoročný grantový program tentoraz zacielila na rozvoj cyklistickej dopravy v regiónoch, kde pôsobia jej pobočky.

Do výzvy sa prihlásilo spolu 48 projektov, z toho bolo 44 oprávnených žiadateľov. Odborná porota z nich vybrala 12 najlepších. Celková prerozdelená suma dosahuje 80-tisíc eur.

 „Každý jeden projekt prešiel veľmi starostlivým procesom hodnotenia. Dvanástim najlepším gratulujeme. Sme radi, že úspešným žiadateľom pomôžeme napríklad s projektovou dokumentáciou, osadením servisných či nabíjacích staníc pre bicykle a e-biky, ale aj s dobudovaním cyklotrás a tiež s úžitkovou výsadbou popri už existujúcich trasách,“ povedala Oľga Baková, manažérka Slovenských elektrární pre komunikáciu a udržateľný rozvoj.

Nová cyklotrasa v Štiavnických vrchoch

Novinky čakajú napríklad okolie mesta Tlmače a obce Rybník. Lokalita ponúka pekné výhľady z vinohradov na okolitú krajinu či lesné prostredie Štiavnických vrchov, no naokolo sa zatiaľ nenachádza žiadna nosná cyklotrasa. Vďaka grantu sa však vybudujú cyklocesty, ktoré prepoja štyri susedné obce, a to Tlmače, Rybník, Čajkov a Novú dedinu. Okrem ciest v celkovej dĺžke 17,5 km, pribudne aj cykloturistické značenie a oddychové zóny.

Vznikne nová alej s 200 stromami

Občianske združenie Ďarmoty bolo pri vzniku cyklotrasy Nitra – Vráble a teraz úsek ďalej zveľaďuje. Vďaka podpore z grantovej výzvy Ekoobec 2021 vysadia v lokalite dobrovoľníci zo združenia alej starých krajových odrôd ovocných stromov a pripomenú tak vinohradnícku tradíciu územia. Spolu pôjde o 200 stromov, okolo ktorých prejde ročne 30-tisíc cyklistov. Združenie by v budúcnosti chcelo tiež spracovávať ovocie v ekologickej sušiarni.

Na bicykel bezplatne

Ďalší nápad, ktorý získal podporu, je projekt občianskeho združenia V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže. Združenie už prevádzkuje v spolupráci s mestom Trstená požičovňu bicyklov a elektrobicyklov. Plánuje ju však rozšíriť tak, aby si bicykle a ďalšie príslušenstvo mohli požičať aj ľudia, ktorým zdravotné alebo ekonomické prekážky aktuálne bránia využívať možnosti cyklotrás v Trstenej. Požičovňa bude bezplatná, záujemcovia zaplatia iba vratnú zálohu.

Nová rozhľadňa

Nový projekt zrealizujú rovnako v Maduniciach neďaleko Hlohovca. Okolím obce prechádza viacero cyklotrás a na mieste, kde sa križujú, vznikol v minulosti umelý kopec. Aby z neho mali turisti ešte lepší výhľad, chce na ňom obec vybudovať rozhľadňu. Pod kopcom sa tiež osadia stojany na bicykle.

Prospešných pre komunitu bude i ďalších 8 projektov, ktoré získali podporu programu. V Humennom tak napríklad pribudne značenie na viac ako 34 km cyklotrás, Trenčianske Teplice zase dostanú nabíjaciu stanicu a cyklistické stojany. Do požičovne v obci Žabokreky pri Martine prikúpia vďaka programu Ekoobec e-biky, ktoré využijú najmä starší občania.

„Logická nadväznosť jednotlivých prvkov cyklotrás s oddychovým zázemím alebo s technickou podporou v prípade poruchy bicykla, zvyšuje úroveň služieb pre cyklistov, čím stúpa jej atraktivita. Cyklistika nie je len prostriedkom na rekreáciu, ale každodennou alternatívou motorovej dopravy a tomu by sa mali prispôsobovať územné plány jednotlivých miest a obcí,“ tvrdí Peter Drozdík, jeden z hodnotiteľov podaných projektov a zástupca občianskeho združenia Cyklo Zvolen.

Zoznam všetkých schválených projektov nájdete na tomto linku.

Zloženie hodnotiacej komisie:

Adrián Chreň (Cyklokoalícia)

Ondrej Krško (Slovenské elektrárne)

Oľga Baková (Slovenské elektrárne)

Peter Drozdík (Cyklo Zvolen)

Ján Ľupták (Cykloklub Poľana)

Tomáš Peciar (Cyklokoalícia)

Zasadnutia komisie sa bez hlasovacieho práva zúčastnili:

Martina Čápová, Nadácia Pontis

Dominika Horňáková, Nadácia Pontis

Matej Palacka, Nadácia Pontis

Petra Dubeňová, Nadácia Pontis

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111