03. 07. 2014 Filantropia

Zamestnanci Slovenských elektrární sa zapojili do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva

Ak chce človek zájsť ďaleko, nemal by ísť sám. V prípade dobrovoľníckej cesty to platí dvojnásobne.

Energetici majú nadšenie i odvahu

Zamestnanci spoločnosti Slovenské elektrárne navrhli vyše dve desiatky aktivít, do ktorých sa mohli 13. a 14. júna zapojiť kolegovia po celom Slovensku. Entuziazmus a odvahu pustiť sa do nových vecí nabralo v tomto roku vyše 350 zamestnancov. Mnohé aktivity nadväzujú na projekty započaté v minulom roku. Príkladmi sú Základná umelecká škola v Bratislave, kde sa upravoval areál, najmä školská záhradka, dostavba prírodného jazierka v areáli ekocentra v obci Hrubý Šúr, či Park Topoľčianky, kde nadšenci upravujú lokalitu okolo pánskeho kúpaliska.

Nemenej známymi projektmi sú náučný chodník vo „Vtáčom raji“ Senné na východe krajiny a náučný chodník Bešianskym poldrom, ktoré už potrebovali údržbu, ale aj prírodná rezervácia Ortov v 5. stupni ochrany, kde zamestnanci z Elektrární Vojany vyčistili brehy jazera. Spolu s ďalšími dobrovoľníkmi z Veľkých Kapušan naplnili 8 vriec smetí a upravili, vyčistili a sprietočnili vstupný kanál do Jazera Ortov. Prírodná rezervácia je známa vzácnou flórou a faunou.

Bylinkovú pyramídu pre deti

Dobrovoľníci z Nováckych elektrární vytvorili pre miestnych škôlkarov náučné centrum zamerané na environmentálnu výchovu. Pripravili terén, sadili byliny a stromy a zhotovili bylinkovú pyramídu. V Cirkevnej základnej škole v Novej Dedine vymenili žiakom staré a nedostačujúce osvetlenie za nové, úspornejšie, ale hlavne vhodnejšie pre vyučovanie.

Dobrovoľníci nezabudli v tomto roku ani na centrum pre autistické deti a na špeciálnu základnú školu pre mentálne postihnuté deti, obe v Trenčíne. V týchto zariadeniach potrebujú pomocné ruky pri menších úpravách a zveľaďovaní priestorov. Krajší vzhľad dostali areály viacerých základných škôl a škôlok, v Leviciach dokonca pomáhali dobrovoľníci s prípravou podujatia, ktoré informovalo návštevníkov o mestských kultúrnych pamiatkach.

Ako to vyzerá okolo elektrární?

V Prievidzi sa firemníci podujali na obnovenie vyhliadky, ktorá je obľúbeným verejným priestorom obyvateľov mesta. Sanovanie dier v dlažbe, odstraňovanie náletových drevín z okolia vyhliadky a čistenie jej blízkeho okolia, to všetko stihli zamestnanci pod vedením občianskeho združenia Ars Preuge, ktoré vzniklo za účelom zveľaďovania verejného priestoru v Prievidzi.

Aktívni zamestnanci zo závodu elektrární Jaslovské Bohunice pomáhali v Špačinciach pri zveľaďovaní verejného priestoru, očistili a natreli vchodové brány pri Kalvárii a miestnom cintoríne a osadili záhradné obrubníky na predelenie časti kvetinovej výsadby od zelenej plochy na Kalvárii. Rastlinky viniča budú vďaka firemným dobrovoľníkom lemovať prístupovú cestu do vzdelávacieho centra Imobilio v Bratislave, ktoré bude slúžiť pre zdravotne ťažko postihnutých, ktorí študujú alebo chcú študovať na vysokej škole. V obci Bystričany premenia nevyužívanú budovu na mini fitnes centrum slúžiace pre obyvateľov. veľaďovania verejného priestoru v Prievidzi.

Vybrané organizácie budú pokračovať vo svojich aktivitách cez podporu z Nadačného fondu

Rozsah aktivít, do ktorých sa zapojili zamestnanci Slovenských elektrární, je vskutku široký. Projekty, ktorým venovali pár hodín svojho času, sú obrovským prínosom pre spoločnosť ako celok. Pomáhajú vytvárať harmonickejšie a krajšie prostredie, v ktorom sa všetci budeme cítiť lepšie a rozvíjajú spolunáležitosť s okrajovými skupinami, ktorým venujeme primálo pozornosti.

Slovenské elektrárne chcú naďalej podporovať dobrovoľníctvo. V súčasnosti je otvorené druhé kolo zamestnaneckého programu „Ukážte sa v dobrom svetle“. Zabojovať o podporu môžu nižšie uvedené organizácie, ktoré sa v tomto roku zúčastnili so svojimi aktivitami na celoslovenskej akcii Naše Mesto 2014. O podpore vybraných organizácii budú rozhodovať zamestnanci Slovenských elektrární hlasovaním v prvých dvoch septembrových týždňoch.

Text článku zverejnený s láskavým dovolením redakcie časopisu Slovenská energetika.

 

Prehľad dobrovoľníckych aktivít v rámci akcie Naše Mesto 2014 podľa lokalít

Riaditeľstvo Slovenských elektrární

Organizácia Aktivita Ambasádor projektu
Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole Zdravé kvety = zdravé deti Mária Sedláková
ArTUR Dostavba koreňovej čističky s jazierkom a úprava okolia ekocentra Ing. Milo Mistrík
OZ Vagus Pripravme kaviareň DOBRE&DOBRÉ na otvorenie Veronika Popracova
CMŠ Márie Mazzarellovej Maľujeme plot J. Valigurska
Imobilio Pomoc pri budovaní vzdelávacieho centra Imobilio M. Sarissky

 

Elektrárne Nováky

Organizácia Aktivita Ambasádor projektu
Ars Preuge, o.z. Opravme si vyhliadku Jozef Gajdušek
Obec Bystričany Mini fitnes centrum a posilňovňa v obci Bystričany Bajzík Vladimír
Rodičovské združenie pri Obchodnej akadémii Prievidza Krajšia škola Bc. Dušana Ješková
Rodičovské združenie pri Materskej škole v Novákoch Náučné centrum Ing. Jozefína Gogolová
Obec Radobica Rekonštrukcia oplotenia MŠ – 2.etapa Zdenka Jokalová

 

Elektrárne Mochovce

Organizácia Aktivita Ambasádor projektu
ZŠ Andreja Kmeťa, Levice Revitalizácia náučného chodníka Ing. Branislav Matľák
Občianske združenie PATRIMONIUM SERVANDI Športovo-vzdelávacie popoludnie Ing. Branislav Matľák
Občianske združenie PARK TOPOĽČIANKY Pánske kúpalisko pri medveďovi Ing. Roman Kazík
CZŠ sv. Pavla, Nová Dedina Výmena osvetlenia v triedach Lucia Šebová
Materská škola, Starý Tekov Veľká správa svetom letí, budujme dvor pre šťastné deti. Marián Bátovský

 

Elektrárne Vojany

Organizácia Aktivita Ambasádor projektu
MO SRZ Veľké Kapušany Vyčistenie brehov a sprietočnenie vstupného kanálu PR Ortov v 5.st.ochrany Vojtech Babiak
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko Náučný chodník „Vtáčím rajom“ Jaroslav Fejko
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko Údržba náučného chodníka Bešianskym poldrom Alexander Kalán

 

Elektrárne Bohunice

Organizácia Aktivita Ambasádor projektu
FAIN, občianske združenie Obnova a ochrana životneho prostredia Henčeková Jaroslava

 

Vodné elektrárne Trenčín

Organizácia Aktivita Ambasádor projektu
Slniečko pri ŠZŠI V. Predmerského, Trenčín Snoezelen Ing. Veronika Číčová
AUTIS, občianske združenie Trenčín Aby bolo teplo a útulne Marian Ježík

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111