28. 06. 2016 Nadácia Pontis

Zaujíma ťa filantropia a inovácie? Poď na stáž do Nadácie Pontis

Na jeseň pripravujeme opakovane po troch rokoch filantropickú mapu. Plánujeme zmapovať do akých tém a oblastí darujú firmy svoje financie.

Nadácia Pontis v spolupráci s podpornou sieťou pre sociálnych podnikateľov Ashoka podporuje organizácie a ľudí, ktorí novátorsky a strategicky riešia spoločenské problémy na Slovensku ako sú boj proti korupcii, podpora vzdelávania či pomoc ľuďom z marginalizovaných skupín. V nadväznosti na Mapu sociálnych inovátorov pripravujeme jej aktualizovanú verziu, s obohatenými informáciami o sociálnych inovátoroch a novými menami.

Ponúkame ti

 • kvalifikovanú prax v občianskom sektore a šancu zistiť, ako funguje
 • inšpiratívnu pracovnú náplň s možnosťou oboznámiť sa s kreatívnymi projektmi a ľuďmi v ich snahe zlepšovať našu krajinu
 • praktické vedomosti v oblasti zodpovedného podnikania, firemnej filantropie alebo rozvojovej spolupráce
 • certifikát o stáži pre potreby životopisu

Čo bude tvojou úlohou?

 • rešerš infomácií o kľúčových aktéroch v oblasti vzdelávania, sociálno-ekonomickej inklúzie, posilňovania transparentnosti a občianskej participácie
 •  vyhľadávanie, spracovanie a vyhodnotenie dát k filantropickej mape (desk research)
 • komunikácia so sociálnymi inovátormi, aktualizácia údajov a profilov
 • zaznamenávanie získaných dát a práca s databázou
 • dobrovoľná bezplatná pomoc nadácii, minimum 100 hodín (napr. 2 mesiace á 10 hodín týždenne), podľa dohody v priebehu mesiacov júl – september 2016

Koho hľadáme?

 • analytické zručnosti a dôslednosť pri práci s dátami
 • záujem o spoločenské problémy a spoločenské témy
 • vynikajúce komunikačné zručnosti
 • anglický jazyk na plynulej úrovni
 • výborná znalosť slovenčiny a schopnosť práce s textom
 • humanitné alebo ekonomické vzdelanie (študent/ka minimálne 4. ročníka VŠ)

Zaujala ťa ponuka?
Pošli svoj životopis, pridaj pár riadkov o sebe a napíš, prečo máš záujem o túto stáž na e-mail monika.broskova@nadaciapontis.sk  najneskôr do 15. júla 2016.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111