22. 06. 2012 Nadácia Pontis

Zažiť na vlastnej koži

Vcítiť sa do kože iného nie je ľahké.

http://csr.etrend.sk/magazin-clanky/zazit-na-vlastnej-kozi.html

Vcítiť sa do kože iného nie je ľahké – veď ako je známe „sýty hladnému neverí“. Zamestnanci AXA Slovensko sa na pár hodín stali dobrovoľnými predajcami Nota Bene v uliciach Bratislavy. Vyšli tak ochotne s kožou na trh. Ďalší z nich triedili vyzbierané šatstvo v útulku pre ľudí bez domova v Nocľahárni Sv. Vincenta de Paul. Zapojili sa do podujatia AXA Srdcia v akcii, ktoré bolo súčasťou celoslovenského firemného dobrovoľníckeho projektu Naše mesto.

„Stáť na ulici a predávať Nota Bene, byť všetkým na očiach, čakať na ochotného kupujúceho a zniesť možno aj pohŕdavý či odmietavý postoj, nie je jednoduché. Ak chcete naozaj pochopiť, ako sa cítia ľudia v núdzi, musíte si to odžiť na vlastnej koži,“ hovorí Jana Tarčáková Janičová, hovorkyňa AXA na Slovensku a dodáva: „Sme radi, že aj týmto spôsobom sme mohli opäť podať pomocnú ruku tým, ktorí to potrebujú.“ Zamestnanci slovenskej pobočky sa do podujatia AXA Srdcia v akcii zapojili už piatykrát. Po štvrtý raz pomáhali pri napĺňaní myšlienky podujatia Naše mesto. Aktívne tak zavŕšili Týždeň spoločenskej zodpovednosti AXA od 11. do 15. júna. Počas neho vyhlásili 2. ročník programu AXA Fond a absolvovali Deň chôdze zamestnancov AXA. Aj obyčajný krok totiž dokáže byť užitočný.

Finančníci z AXA Group po celom svete prešli pešo alebo na bicykli dokopy 91 370 kilometrov. To je zároveň celková čiastka v eurách, ktorú v rôznych krajinách získali neziskové projekty a organizácie. Na obrázku v popredí zľava: Martin Vogl, generálny riaditeľ AXA SR a ČR a Peter Socha, prevádzkový riaditeľ AXA SR a ČR sa tiež aktívne zapojili do dobrovoľníctva. Spolu s ostatnými pomáhali v Domove sociálnych služieb a zariadení seniorov Rača. Vlastnými rukami pomáhali zútulniť záhradu seniorov, hrali s nimi petanque a poskytli aj finančné poradenstvo pre klientov. Okrem iného riaditelia firiem natierali altánok a lavičky, opravili schody, vybudovali kompostovisko, vysadili kvety a spoločne grilovali.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111