07. 05. 2012 Nadácia Pontis

Zbierkam chcú vrátiť dôveru

Známe občianske združenia chcú sprísniť aj zákon o zbierkach z čias socializmu.

BRATISLAVA. Zbierkam ľudia veria čoraz menej. O niektorých zbierkach nevedia ani organizácie, pre ktoré sú vraj organizované, známe zbierky zas niekedy zneužívajú neznáme združenia. „Po Slovensku brázdia rôzne veľmi zvláštne indivíduá, fyzické osoby, ale aj občianske združenia, ktoré robia veľmi podivuhodné zbierky,“ hovorí Igor Polakovič z Centra pre filantropiu. „Ľudia majú nedôveru k zbierkam,“ povedala Eva Bodnárová z organizácie Úsmev ako dar. Šestnásť renomovaných združení sa preto pokúsi vrátiť zbierkam dôveryhodnosť a priehľadnosť. Vytvorili koalíciu, ktorá chce zaviesť pre seriózne zbierky certifikát dôveryhodnosti. Žiadajú aj prísnejší zákon o verejných zbierkach, dnešný bol schválený ešte za socializmu v roku 1973. Súčasný zákon o zbierkach je podľa Polakoviča veľmi všeobecný a gumený. „Nič nerieši a ešte vytvára aj falošný dojem kontroly.“ Známe organizácie chcú v organizovaní zbierok zaviesť poriadok a pevné pravidlá a tak vrátiť dôveryhodnosť tejto forme charity. Na konci apríla poslali list ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi zo Smeru. „Určite je dostatočný priestor na to, aby sme o prípadnej zmene rokovali a spoločne s nejakým konsenzom potom prišli aj do legislatívneho procesu,“ reagoval Kaliňák. Termín stretnutia ešte nie je známy. Do novely zákona by koalícia združení podľa Evy Kováčovej z Ligy proti rakovine rada dostala, aby organizátor musel povinne v médiách, najlepšie v celonárodných, o zbierkach informovať. Zároveň by podľa nej mala existovať nejaká forma kontroly, či sa vôbec orientuje v oblasti, na ktorú zbiera peniaze. Zrušený by podľa nej mal byť zákaz, že peniaze nemôžu zbierať študenti.
Koalícia by zaviedla aj etický kódex organizácií, ktoré vykonávajú zbierky. Kto by k nemu pristúpil, musel by podľa Polakoviča okrem dobrých referencií o svojej činnosti ukázať aj priehľadné hospodárenie s vyzbieranými peniazmi. Nevylučuje aj podmienku auditu organizácií a zbierok, ako je to napríklad v Rakúsku.

***
Koalícia občianskych združení
Slovenské centrum fundraisingu
UNICEF Slovensko
Človek v ohrození
Nadácia pre deti Slovenska
Slovenský skauting
Amnesty International
Nadácia Pontis
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Úsmev ako dar
eRko – Dobrá novina
Liga proti rakovine
Centrum pre filantropiu
Divé maky
Slovenská katolícka charita
Nadácia Integra
Fórum donorov

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111