20. 01. 2015 Zodpovedné podnikanie

Zdieľaná ekonomika nie je svetom bez peňazí

Aký je potenciál spoluspotrebiteľstva a v ktorých odvetviach sa mu bude v budúcnosti dariť?

Veľkej obľube sa na Slovensku teší komunitné záhradkárčenie ©Mobilná Záhrada Sasinkova

Vlastniť menej môže znamenať voľnosť. Nie všetky veci človek potrebuje na dennodennej báze. Spoluspotrebiteľstvom človek nie len šetrí a prispieva k zlepšeniu životného prostredia. Je to istou formou spôsob, ako sa socializovať, zaujímať sa o okolie a spoznávať zaujímavých ľudí.

V poslednej dobe sa koncentruje pozornosť na aplikáciu alternatívnych spôsobov ekonomického nastavenia, ktoré podporujú najperspektívnejšie sektory v oblasti zdieľanej ekonomiky. Blog PWC uvádza spoluprácu anglickej vlády s investičnými spoločnosťami na nájdení nových „zdielaných“ biznis modelov. Práve pre anglický trh by mohli sektory P2P (peer to peer – rovný s rovným, pozn. red.) financie, online zamestnávanie, P2P ubytovanie, spolujazda či zdieľanie videa/hudby vyprodukovať až 9 miliárd libier do roku 2025.

Základom zdravého fungovania konceptu zdieľanej ekonomiky je dôvera a budovanie reputácie, ako uvádza Torben Rick v jednom zo svojich článkov. Zárukou spoľahlivosti tohto P2P trhovému priestoru, ktorého komunitu tvorí množstvo vzájomne neznámych ľudí je budovanie dôvery. Často používanými nástrojmi PR pracovníkov je spolupráca sociálnych sietí Facebook, LinkedIn alebo Google+ na overenie identity a dôveryhodnosti užívateľov.

Ľudia majú záujem o komunitné zdieľanie vecí, ktoré nepoužívajú často, ako sú domáce náradie, športové potreby či predmety pre určitú udalosť. Lokálna komunita často zdiela garáže, hosťovské izby, parkovacie miesta či sa spoločne podieľana na používaní a spotrebe pohonných hmôt auta, lodí či bicyklov.

Štúdia Nová zdieľaná ekonomika vypracovaná v spolupráci LatitudeShareable magazínu odkazuje na analýzu trhu na základe doteraz rozvinutých sektorov podnikania v zdieľanej ekonomike:

  • nové otvorené príležitosti predstavujú zdieľanie času a zodpovedností, domácich spotrebičov a predmetov, zdieľanie auta, požičiavanie peňazí či zdieľanie ubytovania;
  • zdieľaním digitálnych médií je trh nasýtený, avšak zostáva stále príležitosťou pre možné iniciatívy;
  • malý záujem o zakladanie nových portálov a celkový dostatok na trhu predstavuje zdieľanie bicykla či outdoor vybavenia;
  • dostatočne nasýtený trh je podieľaním sa na príprave jedál, komunitným záhradkárčením, cestovným ubytovaním, ponúkaním miesta na uskladnenie vecí či zdieľaním miesta na pracovanie.

Dôležitým prvkom je taktiež spolupráca vládneho sektora na vytvorenie vhodného legislatívneho prostredia. Inšpiráciou je napríklad anglická iniciatíva na redukciu zákonov pre dohľad nad krátkodobým prenájmom a podporiť tak expanziu P2P stránok pre ubytovanie.

Úspešným slovenským portálom Od komunity sa Marián Repáň snaží priniesť myšlienky zdielania aj na Slovensko. Príkladmi zahraničných konceptov sú napríklad Netflix, Ebay, Citizen Space, Zipcar či Freecycle.

Článok pripravila Janka Mikudová, stážistka v tíme zodpovedného podnikania v Nadácii Pontis

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.