14. 11. 2013 Zodpovedné podnikanie

Znížte spotrebu plastových tašiek, požaduje od členských štátov Európska komisia

Z dielne Európske komisie vyšiel návrh, na základe ktorého majú členské štáty EÚ znížiť spotrebu plastových tašiek.

Európska komisia začiatkom novembra 2013 prijala návrh, ktorým od členských štátov požaduje, aby znížili spotrebu ľahkých plastových tašiek (s hrúbkou menšou ako 50 mikrónov). Ľahké plastové tašky sa často využívajú iba jednorazovo, po odhodení sa však zachovávajú až stovky rokov. Hromadia sa najmä v moriach, kde ohrozujú morské ekosystémy.

„Do odpadu Európania každý rok vyhodia viac ako 8 miliárd plastových tašiek, čo veľmi škodí životnému prostrediu. Niektoré členské štáty už v znižovaní spotreby plastových tašiek dosiahli skvelé výsledky. Ak by sa k nim pridali ďalšie, mohli by sme ich dnešnú celkovú spotrebu v Európskej únii znížiť až o 80 %,“ uviedol eurokomisár pre životné prostredie Janez Potočnik.

Členské štáty si môžu vybrať opatrenia, ktoré považujú za najvhodnejšie, vrátane poplatkov, vnútroštátnych cieľov zníženia spotreby alebo aj zákazu predaja plastových tašiek.

Návrh vychádza z opatrení prijatých jednotlivými členskými štátmi a z požiadaviek ministrov životného prostredia EÚ adresovaných Komisii, aby posúdila priestor pre opatrenia na celoeurópskej úrovni. Prichádza po rozsiahlych verejných konzultáciách, v ktorých sa našla široká podpora pre celoúnijnú iniciatívu v tejto oblasti.

Zdroj: Európska komisia

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111