25. 08. 2021 Filantropia

Zo Špeciálneho zamestnaneckého programu Slovenských elektrární dostane pomoc 25 rodín

Na Slovensku je mnoho rodín, ktoré sa nachádzajú v náročných životných situáciách. Mnohokrát sú v nich deti s vážnym zdravotným znevýhodnením, prípadne ich členovia pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Vďaka podpore z Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis získajú príspevok jednak rodiny zamestnancov SE v ťažkej situácii, ale aj rodiny z externého prostredia, ktoré odporučili práve zamestnanci.

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis vyhlásil v júni ďalšie kolo Špeciálneho zamestnaneckého programu s cieľom podporiť deti so zdravotným znevýhodnením a sprístupniť kvalitné vzdelávanie deťom, ktorých rodina sa ocitla v ťaživej životnej situácii.

V rámci výzvy sme podporili 25 rodín, pričom pomer rodín zamestnancov a tých, ktoré boli odporučené zvonka, bol vzácne vyrovnaný. Celková prerozdelená suma dosahuje 28 631,34 eura.

„Pre mnohých z nás je ťažké si predstaviť, koľko energie a úsilia musia každý jeden deň vynaložiť rodičia, ktorí sa starajú o ťažko zdravotne postihnuté dieťa. Mnohí z nich sú často samoživitelia, samoživiteľky, ktorí popri starostlivosti o dieťa musia hľadať spôsob, ako zmierniť následky osudu. Podpora, pomoc ich okolia a spoločnosti, je nesmierne dôležitá. Pre nich i pre nás,” hovorí Oľga Baková, manažérka komunikácie a udržateľného rozvoja Slovenských elektrární.

„Takmer všetci tí, ktorí nie sú našimi zamestnancami a žiadali o pomoc, zvládajú dennodenný boj len z opatrovateľského príspevku. Preto ďakujem kolegom, že využili možnosť a našli si pár minút času, aby napísali odporúčanie aj pre rodiny, ktoré žijú v ich susedstve a ich ťažká situácia im nie je ľahostajná,” dopĺňa.

V programe boli podporené všetky projekty, ktoré splnili formálne kritériá.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.