10. 06. 2014 Zodpovedné podnikanie

Zodpovedné firmy odporúčajú „zelenú“ dopravu

Business Leaders Forum vydalo ďalšie Odporúčania, ktoré firmám ponúkajú prehľad kľúčových princípov zodpovedného manažmentu mobility.

Efektívnejší manažment vozového parku, podpora schém zdieľania áut/ jázd, využívanie zelených a energeticky úsporných vozidiel, podpora verejnej dopravy, cyklistiky a pešej dopravy. To sú hlavné rady lídrov v zodpovednom podnikaní, ktorí sú členmi združenia Business Leaders Forum. Firmy môžu vďaka týmto odporúčaniam znížiť svoje náklady na prevádzku služobných vozidiel a parkovacích miest a zároveň zamestnávať zdravších a spokojnejších zamestnancov.

Odporúčania BLF na tému Manažment mobility vo firmách si môžete stiahnuť tu.

Väčšina slovenských miest dlhodobo zápasí so závislosťou na používaní osobných automobilov. Každodenné jazdy autom vedú k dopravným zápcham, znečisteniu ovzdušia a vysokým hladinám emisií CO2, hlučnosti, ako aj zaberaniu verejných priestranstiev.

„Mestá sú zodpovedné za 23 % všetkých emisií CO2 z dopravy. V Bratislave emisie  CO2 z motorových vozidiel medziročne narastajú až o 5 %. Väčšina jázd v meste sa realizuje len na krátke vzdialenosti. To vytvára priestor pre intenzívnejšie využívanie ekologickejších foriem dopravy, akými sú verejná doprava, cyklistika a pešia chôdza,“ hovorí Beata Hlavčáková, výkonná riaditeľka Business Leaders Forum.

Zlá dopravná situácia ovplyvňuje aj firmy, ktoré v mestách podnikajú. Veľké firemné vozové parky si zákonite vyžadujú vysoké náklady nielen na prevádzku, údržbu vozidiel či na poskytovanie parkovacích miest, ale aj na palivá a personálne výdavky na zamestnancov, ktorí firemné vozidlá spravujú.

Je bežné, že zamestnávatelia a zamestnanci cestou do práce či na obchodné stretnutia uviaznu v zápche, čo obmedzuje firmu v  jej časovom plánovaní. Vystresovaní zamestnanci sú následne menej produktívni.

Ďalším významným faktorom súvisiacim so zvyšujúcim sa podielom osobnej dopravy je nedostatok fyzickej aktivity. Sedavý životný štýl spôsobuje zamestnancom viaceré zdravotné problémy a zapríčiňuje ich častú práceneschopnosť. 

To, aby zamestnanci zvolili „zelenšie“ spôsoby dochádzania do práce, si často vyžaduje povzbudenie a podporu. „Zamestnancov, ktorí využívajú alternatívnu dopravu, odmeňujte za hodnoty a zisky, ktoré vašej firme prinášajú. Vyhýbajte sa trestaniu neželaných dopravných návykov, skôr sa zamerajte na odmeňovanie tých želaných. Presedlanie na udržateľné formy dopravy nedosiahnete zo dňa na deň,“ radí zástupcom firiem Bonnie Fenton, konzultantka pre trvalo udržateľnú dopravu pre nemecké mesto Brémy, ktorá je jedným z garantov pracovnej skupiny BLF.

Tieto odporúčania boli podporené z projektu Rozvojového programu OSN a Globálneho environmentálneho fondu Udržateľná doprava v Bratislave a sú výstupom pracovnej skupiny odborníkov na životné prostredie členských firiem BLF: Dalkia, Orange Slovensko, Slovalco, Slovenské elektrárne, T-Systems Slovakia a Východoslovenská energetika.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111