30. 10. 2019 Nadácia Pontis

Pro Bono tréning: Jeden a pol roka GDPR

Ochrana osobných údajov je stále veľmi diskutovanou témou. Kedy žiadať súhlas so spracovaním osobných údajov? Ako postupovať pri fotení? Ako je to so živnostníkmi? Týmto a ďalším otázkam sa budeme venovať na Pro Bono Tréningu s firmou Accace.

V máji minulého roka nadobudlo účinnosť nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). Napriek tomu, že predpisy o ochrane osobných údajov sme tu mali aj predtým, až príchodom nového Nariadenia sa tejto téme začala naozaj venovať pozornosť. Keďže je Nariadenie pomerne všeobecné, stále sa stretávame s pochybeniami vyplývajúcimi z jeho nedostatočného pochopenia.

Na Pro Bono tréningu realizovanom odborníkmi zo spoločnosti Accace sa pozrieme na momentálne najviac diskutované témy v tejto oblasti, na ktoré by ste si mali ako nezisková organizácia dávať obzvlášť pozor. Počas Pro Bono tréningu dostanete priestor aj na prípadné otázky. 

Dátum: 3. 12. 2019

Čas: 9:00 – 11:30

Miesto: priestory spoločnosti Accace, Twin City C, Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava

Kapacita: 15 miest

Program:

  • Aké povinnosti si musíte plniť pravidelne?
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov – kedy ho žiadať a kedy nie?
  • Ako postupovať pri vyhotovovaní fotografií?
  • Živnostníci a zmluvy s nimi/ poverenia
  • Využívanie online formulárov & dotazníkov
  • Ako postupovať v prípade vzniku bezpečnostného incidentu?
  • Diskusia

Školiteľka:

Simona Klučiarová, Senior Associate, Accace Legal, o.z.

Simona je advokátkou zapísanou v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory. V roku 2013 úspešne ukončila štúdium v odbore právo na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a začala pracovať na pozícii advokátskeho koncipienta. Počas svoje praxe nadobudla skúsenosti v oblasti občianskeho, obchodného, správneho aj trestného práva. Okrem všeobecného právneho poradenstva sa špecializuje aj na poradenstvo v oblasti GDPR. Spolupracujúcou advokátkou spoločnosti Accace je od roku 2019.

Prihlasovací formulár:

Kapacita tréningu je 15 miest, pričom za jednu mimovládnu organizáciu sa môže prihlásiť jeden zamestnanec. V prípade, že tréning nebude plne obsadený, v prihlasovacom formulári je možnosť zaznačiť, aby sme vás kontaktovali, pokiaľ máte záujem prísť viacerí. Termín prihlasovania je do 26.11.2019.  Účastníci, ktorí sa prihlásia, budú po zaplnení kurzu evidovaní ako náhradníci a kontaktovaní iba v prípade, že sa uvoľní miesto. Formulár teda odporúčame v každom prípade vyplniť, často sa stáva, že sa niekto na poslednú chvíľu odhlási.

 

Partner tréningu:

Organizátor aktivity Pro Bono Tréningu:

Partner Pro Bono tréningov:

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111