Martin Basila: Chcem žiť v krajine, v ktorej sa o môj komunálny odpad budú biť

Separovať učia deti rodičov.

Najprv separovanie elektro odpadu a odovzdávanie batérií, potom nádoby na odovzdanie oleja. Po nich samostatný výber kuchynského odpadu a zálohovanie obalov vo veľkom. Aj vďaka legislatívnym zmenám a regulám Európskej únie sa na Slovensku zvyšuje povedomie o triedení, monitoringu a ďalšom spracovaní odpadu. Zálohovaním plastových, sklených fliaš a hliníkových plechoviek Slovensko okolité štáty prekvapilo. Za desať mesiacov reťazce zvládli inštaláciu zariadení, čo je v porovnaní so susedmi nadštandardne rýchlo. Vratnosť už teraz dosahuje vysoké ciele, z 500-tisíc obalov sa vrátilo viac ako 380-tisíc. Ľudí motivuje hlavne finančná odmena. Zálohovaním sa však spracovanie odpadu nekončí.

Martin Basila, zakladateľ spoločnosti Sensoneo, otvára monitorovacími riešeniami možnosti odpadového manažmentu. Senzory rozdeľujúce typy obalov pri ich zálohovacích pásoch využíva aj mimo obchodných reťazcov. Použiteľné sú napríklad pri kontajneroch bytových domov.

Martin Basila je jednou z osobností, ktoré sú súčasťou Mapy sociálnych inovátorov. 

Celý článok o ňom si môžete prečítať na webe nášho mediálneho partnera SME.

Autor fotografie: Vladimír Kuric

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111