Aktuálne Projekty

The UNIDEV project aims to tackle some of the most far reaching and widespread issues associated with Development Education (DE) and Development Cooperation (DC) in partner countries, particularly in the 2 New Member States (NMS) – Cyprus (CY) and Slovakia (SK), and to use our partnership strength in working with an Old Member State (OMS) from Ireland (IE) with a long and extensive background in teaching DE.

Overall objective: To increase the awareness and understanding of young people in partner countries about poverty and the MDG agenda in order to stimulate debate and action in support of fairer relations between the  Global North and the Global South.

Specific objective: To stimulate greater levels of theoretical and practical teaching, learning and knowledge about the MDG agenda (and beyond 2015) to academics and students in partner countries; to foster cross-sector and professional debate about global justice and poverty between academics in NMS and education based NGO’s in the Global South; and between students in NMS and the Global South.

Some of the planned activities and results:

1. at least 200 academics will take part in two summer schools of development education, internships, study visits to Sub-Saharan Africa, development education working groups etc. 

2. 150 new teaching materials and academic curricula will be available for academics in development education and related disciplines

3. app. 5000 students will take part in cooperation with NGOs in partner countries and in countries of the Global South

4. methodical toolkits of development education will be produced and new books on development education will be purchased and offered to wider public

5. several public campaigns will be run to promote issues of MDGs and post-MDG framework, along with advocacy campaigns aimed at decision-makers.

 

Project UNIDEV has its own dedicated website; don't forget to visit it for more information on the project activities, current Calls for Proposals, and electronic resources on development education!

 

The project is financially supported by the European Commission.

Projekt realizujeme od januára 2013 a reagujeme ním na potreby vysokých škôl v oblasti rozvojového vzdelávania. Jeho cieľom je skvalitniť výučbu rozvojového vzdelávania na vysokých školách prostredníctvom: 1. zvyšovania odbornosti vysokoškolských pracovníkov v oblasti rozvojového vzdelávania, 2. prípravy metodických postupov pre výučbu rozvojového vzdelávania  na vysokých školách na Slovensku, 3. výučby predmetov s rozvojovou tematikou na vysokých školách.

Tieto ciele sú realizované prostredníctvom série aktivít:

1) 3 stáže pre akademikov z akademickej pracovnej skupiny rozvojového vzdelávania spojených s prezentáciami záverov odbornej verejnosti,

2) vypracovanie sylabov rozvojových štúdií pre vysokoškolské pracoviská,

3) vytvorenie online publikácie metodických postupov v rozvojovom vzdelávaní,

4) vzdelávací workshop pre učiteľov o metódach a témach v rozvojovom vzdelávaní,

5) výučba kurzu Balkánske štúdie na Katedre politológie na Filozofickej fakulte UK (FiFUK),

6) prednášky zahraničných lektorov na predmetoch rozvojového vzdelávania,

7) diskusie medzi študentmi a expertmi v oblasti balkánskych štúdií.

Projekt je financovaný z prostriedkov SlovakAid a potrvá do konca februára 2014.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky