Darcovský program Philip Morris International

Darcovský program Philip Morris International podporuje tému ľudí bez domova a sociálnej inklúzie v Nadácii Pontis už od roku 2016.

Cieľom programu je podpora mimovládnych organizácií, ktoré zabezpečujú sociálne služby pre ľudí bez domova. Ide najmä o podporu v oblasti dostupnosti existenčných služieb (nocľah, strava), pomoc v oblasti bývania, vzdelávania a práce, zdravia, psychoterapie, duchovnej podpory a integrácie do spoločnosti. Za rovnako dôležité považuje tento darcovský program aj vzdelávanie spoločnosti v tejto oblasti  a búranie mýtov o ľuďoch žijúcich na ulici.