Darcovský program Philip Morris

Darcovský program Philip Morris podporuje už druhým rokom tému ľudí bez domova.

Projekt OZ Proti prúdu, ktorý dáva príležitosť ľuďom bez domova ako nosičom batožiny na Hlavnej stanici v Bratislav

Cieľom programu je podpora mimovládnych organizácií, ktoré zabezpečujú sociálne služby pre ľudí bez domova. Ide najmä o podporu v oblasti dostupnosti existenčných služieb (nocľah, strava), pomoc v oblasti bývania, vzdelávania a práce, zdravia, psychoterapie, duchovnej podpory a integrácie do spoločnosti. Za rovnako dôležité považuje tento darcovský program aj vzdelávanie spoločnosti v tejto oblasti  a búranie mýtov o ľuďoch žijúcich na ulici.

Osudy ľudí žijúcich na ulici často krát unikajú pozornosti inštitúcií. Títo ľudia sa stávajú  neviditeľními. Kým v rámci sociálneho systému na Slovensku nebude existovať funkčný model ako týmto ľuďom na okraji spoločnosti pomôcť, ľudia bez domova sú často odkázaní na aktivity mimovládnych organizácií, ktoré sú časti z nich schopné poskytnúť základné služby v oblasti zdravia, stravovania, ale aj pomoci integrovať sa prostredníctvom získanej práce späť do spoločnosti.

Okrem témy ľudí bez domova podporil darcovský program Philip Morris projekt Advokáti Pro Bono. Hlavným cieľom tohto projektu je prepájať neziskové organizácie s advokátmi, ktorí im zadarmo poskytujú právnu pomoc. Tento projekt bol podporený v spolupráci s dlhodobým cieľom darcovského programu Philip Morris, prepájať organizácie pomáhajúce ľudom bez domova s právnou pomocou.