V prípade otázok sa môžete obrátiť na:

Eva Mikolajczyková

programová manažérka

0917 429 981
eva.mikolajczykova@nadaciapontis.sk

Eva je súčasťou tímu inklúzie. Spravuje Nadačný fond dm drogerie markt, Generali a Fond pre podporu LGBT+ komunity. Zároveň koordinuje program Online tlmočník v rámci Nadačného fondu Telekom a od januára 2021 má na starosti administráciu Asociácie firemných nadácií ASFIN.

Roman Samotný

fundraiser

0907 497 758
roman.samotny@gmail.com

Roman sa LGBTI aktivizmu venuje už vyše 12 rokov. Má na starosti marketing Filmového festivalu inakosti. Vytvoril aj vlastnú platformu Queer Slovakia, v rámci ktorej organizuje podujatia a prevádzkuje online magazín. Od decembra 2020 pomáha vo fonde s fundraisingom.

Výkonný výbor Fondu pre podporu LGBT+ komunity v Nadácii Pontis

Richard Fekete

Slovenská sporiteľňa


Matej Ftáčnik

Vacuumlabs


Richard Hargaš

Accenture


Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram