Fond pre podporu LGBT+ komunity v Nadácii Pontis

Fond pre podporu LGBT+ komunity je platformou partnerov, ktorým záleží na tom, aby bola posilňovaná diverzita v spoločnosti a pri nedostatku finančných zdrojov zo strany štátu boli podporené aktivity LGBT+ komunity na Slovensku.

Poslaním fondu je podpora diverzity na Slovensku v téme LGBT+. Fond tento zámer napĺňa podporou konkrétnych aktivít a inštitucionálnou podporou mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sa téme venujú.

Prostriedky vo fonde sa prerozdeľujú formou grantovej výzvy pre mimovládne neziskové organizácie a priamou podporou vybraných projektov. Výsledky hodnotenia predložených projektov a priamo podporené projekty sú zverejňované na webovej stránke Nadácie Pontis a na samostatnej podstránke Fondu. Výška grantu je spravidla 1000 eur a viac na jednotlivé projekty.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.