Meet and code

Cieľom celoeurópskej iniciatívy Meet and Code je predstaviť deťom a mladým ľuďom vo veku od 8 do 24 rokov vedu, techniku, nové technológie a  programovanie. Jej základom bola myšlienka Mladých poradcov (Young Advisors), poradenskej skupiny bývalej komisárky EÚ pre digitálne hospodárstvo a spoločnosť Neelie Kroes, a je podporované Európskou komisiou.

Podujatia organizované lokálnymi vzdelávacími organizáciami sú realizované v období okolo Európskeho týždňa programovania (každoročne sa realizuje v októbri) a sú navrhnuté tak, aby deťom a mladým ľuďom ukázali, koľko zábavy môže priniesť kódovanie a ako môže kódovanie preniesť nápady priamo do života. Deti by sa tak mali možnosť naučiť, ako fungujú technológie a ako svet IT ovplyvňuje náš každodenný život.

V roku 2017 štartovala iniciatíva v 15 krajinách. V roku 2021 beží kampaň v Belgicku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Cypre, Českej republike, Dánsku, Estónsku, Fínsku, Francúzsku, Grécku, Holandsku, Chorvátsku, Írsku, Kazachstane, Litve, Lotyšsku, Luxembursku, Maďarsku, Malte, Nemecku, Nórsku, Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, Rumunsku, Rusku, Slovensku, Slovinsku, Srbsku, Španielsku, Švajčiarsku, Švédsku, Taliansku, Ukrajine a vo Veľkej Británii, spolu v týchto 35 krajinách.

Iniciátorom iniciatívy Meet and Code je nemecká nezisková organizácia Haus des Stiftens gGmbH z Mníchova (partner Techsoup Germany) v spolupráci so spoločnosťou SAP, ktorá jednotlivé podujatia finančne podporuje a organizuje a financuje súťaž MaC Award. Partneri programu Techsoup za jednotlivé krajiny posudzujú predkladané návrhy na projekty a poskytujú malé granty vo výške od 300 do 500 € (na Slovensku vo výške 400 €).

Súťaž Meet and Code Award sa realizuje v 5 súťažných kategóriách, absolútni víťazi dostávajú finančnú odmenu 2 000 € na realizáciu svojich ďalších aktivít.

 

Zistiť viac