Nadačný fond Adient v Nadácii Pontis

Nadačný fond Adient v Nadácii Pontis vznikol v roku 2017. Od roku 2018 sa v rámci fondu realizuje zamestnanecký grantový program s názvom Adient’s light, do ktorého zamestnanci nominujú  neziskové organizácie s konkrétnym projektom a interným hlasovaním rozhodujú o podpore. Každoročne sa tak podarí podporiť mnoho organizácií, ktoré sa venujú rôznemu spektru potrieb spoločnosti, od podpory zdravotne znevýhodnených detí, cez zveľaďovanie priestoru slovenských miest a obcí až po napr. rozvoj športových aktivít klubov.