O nás

Nadačný fond Continental Automotive v Nadácii Pontis bol zriadený v máji 2018. Aktivity nadačného fondu sa zameriavajú predovšetkým na lokálnu podporu a rozvoj v komunity.

Continental Automotive Systems Slovakia s. r. o. je firma v oblasti automobilového priemyslu a pôsobí v banskobystrickom kraji od roku 2005. Je jednou z divízií skupiny Continental. Zaoberá sa výrobou a distribúciou brzdových a elektronických systémov v automobilovom priemysle.

Aktivity nadačného fondu sa zameriavajú na lokálnu podporurozvoj v komunite.

Nadačný fond v roku 2021 podporil 5 projektov. Hodnotiaca komisia, ktorá pozostávala zo zástupcov firmy Continental Automotive rozhodovala priebežne o podpore projektov vo výške 12 288,00 €, s celkovou sumou projektov vo výške 19 808,95 €.

Nadačný fond v roku 2019 podporil 14 organizácií, prevažne so zameraním na šport a vzdelanie. Jedným z podporených projektov bolo aj osadenie a inštalácia polopodzemných kontajnerov na separovaný a komunálny odpad v meste Zvolen. K ďalším projektom patril nákup a darovanie artroskopického prístroja pre nemocnicu Zvolen, čím sa zlepšilo vybavenie na úrazovom oddelení.

Oblasti podpory