V prípade otázok nás kontaktujte:

Eva Mikolajczyková

programová manažérka

0917 429 981
eva.mikolajczykova@nadaciapontis.sk

Eva je súčasťou tímu inklúzie. Spravuje Nadačný fond dm drogerie markt, Generali a Fond pre podporu LGBT+ komunity. Zároveň koordinuje program Online tlmočník v rámci Nadačného fondu Telekom a od januára 2021 má na starosti administráciu Asociácie firemných nadácií ASFIN.

Ing. Martina Zaicová

rozvoj a vzdelávanie, zodpovedné podnikanie, dm drogerie markt

02 49 300 497/0907 533 552
martina.zaicova@mojadm.sk

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram