Nadačný fond Johnson Controls v Nadácii Pontis

Nadačný fond funguje od roku 2009 a podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, výchovy detí a mladých ľudí, sociálnu podporu a zamestnanecké programy v oblasti dobrovoľníctva a podpory sociálne a zdravotne znevýhodnených blízkych zamestnancov firmy.

Firma zo svojich prostriedkov v nadačnom fonde priamo podporuje neziskové organizácie a navyše sa aj aktívne zapája do dobrovoľníckeho dňa Naše mesto či Giving Tuesday.

Giving Tuesday

Do prvého slovenského dňa darovania, Giving Tuesday 2017, sa zapojilo vyše 40 firiem, 115 neziskových organizácií a tisíce ľudí tak získalo podporu alebo malo možnosť sa za zapojiť do filantropických aktivít, čím sa podporila iaj firemná filantropia a zodpovedné podnikanie na Slovensku.

Naše mesto

Johnson Controls a jeho zamestnanci sa zúčastňujú dobrovoľníckeho podujatia Naše mesto. Takmer 10 tisíc dobrovoľníkov na Našom Meste odstraňujú nelegálne skládky, čistia parky, upravujú detské ihriská, maľujú ploty škôl a venujú sa ľuďom v núdzi či odkázaným na pomoc druhých. Zamestnancov Johnson Controls sa zapája ročne vyše 600 dobrovoľníkov.

Nadácia Cvernovka

Vďaka podpore realizovala Cvernovka opravu výťahu do mamičkovského coworking centra. Projekt Mobility v Kreatívnom centre zabezpečilo ľahkú dostupnosť do Centra ako prechodnosť medzi podlažiami, vďaka čomu umožnilo dostupnosť pre klientov a verejnosť, ale predovšetkým pre rodiny s deťmi a telesne znevýhodnených.

Nadácia pre deti Slovenska

Projekt „Život mladých pod kontrolou – Škola rodinných financií v detských domovoch“ je projektom Nadácia pre deti Slovenska. Projekt rieši finančnú gramotnosť detí z detských domovov, ktoré majú málo praktických informácií o financiách a často nevedia, ako správne hospodáriť s peniazmi v bežnom živote. Vďaka projektu budú mať sociálni pracovníci a náhradní rodičia v detských domovoch metodickú podporu ako systematicky viesť deti a mladých dospelých k zodpovednosti a manažovať si svoj osobný rozpočet. Deti a mladí dospelí zase získajú základné sociálne zručnosti potrebné na hospodárenie s vreckovým a zručnosti na osamostatnenie sa po opustení sociálneho zariadenia. Zamestnanci Johnson Controls sa môžu do projektu zapojiť ako expertní dobrovoľníci.

Zamestnanecký grantový program Johnson Controls Cares

Firma cez nadačný fond podporuje svojich zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa ocitli v ťažkej sociálnej či zdravotnej situácii, už druhý rok sumou viac ako 10 000 Eur. Príbuzní zamestnancov JCI vďaka grantovému programu mohli ísť napríklad do kúpeľov, či nakúpiť si kvalitné bezlaktózové potraviny.

Aj v roku 2018 sa môžu zamestnanci Johnson Controls prihlasovať na zamestnanecký grantový program cez stránku darca.sk Viac informácií o tomto programe si môžete prečítať v aktuálnej grantovej výzve.

JCI pre mladých 2019

JCI pre mladých 2019 v tomto roku podporila 14 projektov, ktoré sú zamerané na podporu vzdelávania detí so sociálnym či zdravotným znevýhodnením. Viac si prečítajte tu.

Výročnú správu za rok 2018 si prečítajte tu.