Nadačný fond Johnson Controls v Nadácii Pontis

Nadačný fond funguje od roku 2009 a podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, výchovy detí a mladých ľudí, sociálnu podporu a zamestnanecké programy v oblasti dobrovoľníctva a podpory sociálne a zdravotne znevýhodnených blízkych zamestnancov firmy.

Od roku 2009 nadačný fond spoločnosti Johnson Controls je zameraný na pomoc komunitám a sociálne a zdravotne znevýhodneným.

V minulosti Nadačný fond Johnson Controls podporoval aktivity v oblasti vzdelávania, výchovy detí a mladých ľudí cez grantový program Mladí výtvarníci pomáhajú. Firma zo svojich prostriedkov v nadačnom fonde priamo podporuje neziskové organizácie a navyše sa aj aktívne zapája do dobrovoľníckeho dňa Naše mesto či Giving Tuesday. Zároveň cez program Johnson Controls Cares podporuje svojich zamestnancov a ich rodiny ak sa ocitli v ťažšej sociálnej či zdravotnej situácii.

V roku 2017 Johnson Controls podporil tieto projekty neziskových organizácií:

Giving Tuesday

Do prvého slovenského dňa darovania, Giving Tuesday 2017, sa zapojilo vyše 40 firiem, 115 neziskových organizácií a tisíce ľudí tak získalo podporu alebo malo možnosť sa za zapojiť do filantropických aktivít, čím sa podporila iaj firemná filantropia a zodpovedné podnikanie na Slovensku.

Nadácia Cvernovka

Vďaka podpore realizovala Cvernovka opravu výťahu do mamičkovského coworking centra. Projekt Mobility v Kreatívnom centre zabezpečilo ľahkú dostupnosť do Centra ako prechodnosť medzi podlažiami, vďaka čomu umožnilo dostupnosť pre klientov a verejnosť, ale predovšetkým pre rodiny s deťmi a telesne znevýhodnených.

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska vďaka podpore zorganizovala projekt Hodina deťom, počas ktorej prebiehala verejná zbierka a uskutočnil sa benefičný televízny galavečer, ktoré šírili myšlienku potreby darcovstva a pomoci deťom.

Aby bolo každé dieťa šťastné – to je snom Hodiny deťom. Pomáhame deťom, mladým ľuďom a ich rodinám prekonávať náročné životné situácie a podporujeme aktivity, ktoré robia svet detí krajším. Rôznymi darcovskými nástrojmi uľahčujeme verejnosti možnosť prispieť a zároveň sa snažíme vyzbierať čo najviac financií, aby sme mohli pomôcť čo najväčšiemu počtu detí a mladých ľudí.

Naše mesto

Johnson Controls a jeho zamestnanci sa zúčastňujú dobrovoľníckeho podujatia Naše mesto. Takmer 10 tisíc dobrovoľníkov na Našom Meste odstraňujú nelegálne skládky, čistia parky, upravujú detské ihriská, maľujú ploty škôl a venujú sa ľuďom v núdzi či odkázaným na pomoc druhých.

Zamestnanecký grantový program Johnson Controls Cares

Firma cez nadačný fond podporuje svojich zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa ocitli v ťažkej sociálnej či zdravotnej situácii, už druhý rok sumou viac ako 10 000 Eur. Príbuzní zamestnancov JCI vďaka grantovému programu mohli ísť napríklad do kúpeľov, či nakúpiť si kvalitné bezlaktózové potraviny.

Aj v roku 2018 sa môžu zamestnanci Johnson Controls prihlasovať na zamestnanecký grantový program cez stránku darca.sk Viac informácií o tomto programe si môžete prečítať v aktuálnej grantovej výzve.