Nadačný fond funguje od roku 2009 a podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, výchovy detí a mladých ľudí, sociálnu podporu a zamestnanecké programy v oblasti dobrovoľníctva a podpory sociálne a zdravotne znevýhodnených blízkych zamestnancov firmy.

Firma zo svojich prostriedkov v nadačnom fonde priamo podporuje neziskové organizácie a navyše sa aj aktívne zapája do dobrovoľníckeho dňa Naše mesto či Giving Tuesday.

Aktivity

Do prvého slovenského dňa darovania, Giving Tuesday 2017, sa zapojilo vyše 40 firiem, 115 neziskových organizácií a tisíce ľudí tak získalo podporu alebo malo možnosť sa za zapojiť do filantropických aktivít, čím sa podporila aj firemná filantropia a zodpovedné podnikanie na Slovensku.

Johnson Controls a jeho zamestnanci sa zúčastňujú dobrovoľníckeho podujatia Naše mesto. Takmer 10 tisíc dobrovoľníkov na Našom Meste odstraňujú čistia parky, upravujú detské ihriská, maľujú ploty škôl a venujú sa ľuďom v núdzi či odkázaným na pomoc druhých. Zamestnancov Johnson Controls sa zapája ročne vyše 600 dobrovoľníkov.

Vďaka podpore realizovala Cvernovka opravu výťahu do mamičkovského coworking centra. Projekt Mobility v Kreatívnom centre zabezpečilo ľahkú dostupnosť do Centra ako prechodnosť medzi podlažiami, vďaka čomu umožnilo dostupnosť pre klientov a verejnosť, ale predovšetkým pre rodiny s deťmi a telesne znevýhodnených.

Nadácia pre deti Slovenska

Projekt „Život mladých pod kontrolou – Škola rodinných financií v detských domovoch“ je projektom Nadácia pre deti Slovenska. Projekt rieši finančnú gramotnosť detí z detských domovov, ktoré majú málo praktických informácií o financiách a často nevedia, ako správne hospodáriť s peniazmi v bežnom živote. Zamestnanci Johnson Controls sa môžu do projektu zapojiť ako expertní dobrovoľníci.

Zamestnanecký grantový program Johnson Controls Cares

Firma cez nadačný fond podporuje svojich zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa ocitli v ťažkej sociálnej či zdravotnej situácii. Príbuzní zamestnancov JCI vďaka grantovému programu mohli ísť napríklad do kúpeľov, či nakúpiť si kvalitné bezlaktózové potraviny.

JCI pre mladých 2019

Zamestnancom spoločnosti Johnson Controls záleží na pozitívnom vplyve a zlepšovaní okolia – aj prostredníctvom podpory mimovládnych neziskových organizácií venujúcim sa práci s deťmi a mládežou so zdravotným či sociálnym znevýhodnením, a zároveň prostredníctvom podpory vzdelávania. Preto sa v roku 2019 spoločnosť po prvý raz rozhodla vyhlásiť grantovú výzvu JCI pre mladých 2019.