Nadačný fond Mercedes Benz Financial (MBF) v Nadácií Pontis vznikol v júni 2017. Fond sa zameriava predovšetkým na podporu projektov organizácií, ktoré pomáhajú ľudom bez domova či ľuďom ohrozených stratou domova, ako aj organizácií, ktoré sa podieľajú na zvyšovaní transparentnosti a sociálne inklúzie na Slovensku. MBF sa podporou zo svojho nadačnéh fondu, ale aj v rámci firemného dobrovoľníctva venuje odvážnej téme sociálnej inklúzie v Bratislavskom kraji.

Aktivity

Sociálna inklúzia

Mercedes Benz Financial sa podporou zo svojho fondu venuje téme sociálnej inklúzie v Bratislavskom kraji. Podporuje organizácie, ktoré sa venujú napríklad ľuďom bez domova, začleneniu detí z detských domovov, krízové centrá pre ženy či podpory zamestnávania znevýhodnených skupín.

Organizácie podporené v minulosti, nielen grantami ale i dobrovoľníctvom zamestnancov: Imobilio, Centrum rodiny, OZ Dúha, Depaul a iné.

Transparentnosť

Rovnako sa nadačný fond Mercedes-Benz Financial Services zaoberá transparentnosťou a podporou boja proti korupcii na Slovensku. V rámci priamej podpory v roku 2018, podporil neziskovú organizáciu Aliancia Fair Play a Transparency International Slovensko, a vstúpil do Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis, v ktorom firmy svojou finančnou aj nefinančnou podporou watchdogových a analytických organizácií prispievajú od roku 2012 ku kontrole dodržiavania zákonov, či etických noriem a k zmenšovaniu priestoru pre korupciu a únos štátu.

V roku 2019 sa fond zameriaval taktiež na podporu transparentnosti a sociálnej inklúzie.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.