Nadačný fond Mercedes Benz Financial (MBF) v Nadácií Pontis vznikol v júni 2017. Fond sa zameriava predovšetkým na podporu projektov organizácií, ktoré pomáhajú ľudom bez domova či ľuďom ohrozených stratou domova, ako aj organizácií, ktoré sa podieľajú na zvyšovaní transparentnosti na Slovensku.

MBF sa podporou zo svojho nadačného fondu, ale aj v rámci firemného dobrovoľníctva, venuje odvážnej téme riešenia bezdomovectva v Bratislavskom kraji. Táto podpora je mimoriadne dôležitá najmä z dôvodu, že sa ľudom bez domova venuje málo pozornosti a prostriedkov. Je odhadované, že len v Bratislavskom kraji žije vyše 2064 ľudí bez domova, z toho až 284 detí podľa sčítania v roku 2016, avšak prostriedky nie sú dostatočné.

Nadačný fond Mercedes Benz Financial vyhlásil v roku 2018 po prvý raz grantovú výzvu Vytvorme domov. Hodnotiaca komisia schválila podporu piatim projektom organizácií, ktoré sa systematicky zaoberajú problematikou ľudí bez domova v Bratislavskom kraji. Podporu získali projekty organizácií ako Občianske združenie Prima, Divadlo bez domova, RESOTY – Resocializačná komunita Antona Srholca, Kresťania v meste, či Občianske združenie Odyseus. O podporených projektoch, ktoré budú prebiehať počas roka 2018 sa bližšie dočítate tu.

Rovnako sa nadačný fond Merceds Benz Financial zaoberá transparentnosťou a podporou boja proti korupcii na Slovensku. V rámci priamej podpory v roku 2018, podporil neziskovú organizáciu Aliancia Fair Play, ktorá sa venuje odhaľovaniu korupčných káuz, obhajobe práva na informácie, či kontrolu verejných obstarávaní. Druhou podporenou neziskovou organizáciou bola Transparency International Slovensko, ktorá sa tiež zaoberá témami na podporu transparentnosti.