Nadačný fond PSA Slovakia v Nadácii Pontis

Nadačný fond PSA Slovakia v Nadácii Pontis bol založený 22. decembra 2015.

Poslanie

Poslaním fondu je podpora verejnoprospešných aktivít. Financie prerozdeľuje prostredníctvom grantových programov, predovšetkým v oblastiach kvality života komunity, športu, výchovy a vzdelávania, kultúry, životného prostredia, zdravia a sociálnej pomoci.

Automobilová JUNIOR Akadémia

Jedným z projektov, ktoré každoročne podporuje Nadačný fond je projekt Automobilová JUNIOR Akadémia. Ide o letnú tematickú akadémiu, postavenú na zážitkových aktivitách žiakov základných škôl.

AJA sprostredkováva vzdelávanie zábavnou formou v akademickom prostredí univerzít aj priamo vo výrobných závodoch. Účelom je hravou formou prezentovať moderný automobilový priemysel a otvoriť mladým ľuďom cestu k štúdiu technických disciplín.


V roku 2018 bol z prostriedkov fondu podporený aj projekt Formula okolo Slovenska, ktorého cieľom bola podpora technického vzdelania na Slovensku a oslovenie stredoškolských študentov, aby išli študovať techniku.

Aj vďaka podpore Nadačného fondu PSA Slovakia v Nadácii Pontis sa 60 deťom z detských domovov v roku 2018 podarilo získať vodičský preukaz. Výber chovancov a odchovancov detských domovov bol realizovaný odbornou komisiou.

Okrem spomínaných boli v roku 2018 podporené aj nasledovné projekty: Elektromobil, Divadlo bariéry nepozná a Maintenance Automotive 2018.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.