Nadačný fond PSA Slovakia v Nadácii Pontis

Nadačný fond PSA Slovakia v Nadácii Pontis bol založený 22. decembra 2015.

Poslanie

Poslaním fondu je podpora verejnoprospešných aktivít. Financie prerozdeľuje prostrdníctvom grantových programov, predovšetkým v oblastiach kvality života komunity, športu, výchovy a vzdelávania, kultúry, životného prostredia, zdravia a sociálnej pomoci.

Nadačný fond sa od vzniku venuje podpore primárne lokálnych aktivít a občianskych združení. Dlhodobo napríklad podporuje EMKO športový klub, ktorý organizuje bežecké podujatia pre všetky vekové skupiny. Fond taktiež finančne pomáha aj Slovenskému paralympijskému výboru. V roku 2017 fond taktiež podporil Majstrovstvá Slovenskej republiky v súťaži mladých záchranárov civilnej ochrany.