V roku 2021 nebola vyhlásená v rámci nadačného fondu žiadna výzva a nepodporil sa žiadny projekt.

Zriaďovateľ Nadačného fondu neasignoval do fondu žiadne finančné prostriedky.

Správu o činnosti Nadačného fondu PSA Slovakia za rok 2019 nájdete vo výročnej správe Nadácie Pontis za príslušný rok.

Správu o činnosti Nadačného fondu PSA Slovakia za rok 2018 nájdete vo výročnej správe Nadácie Pontis za príslušný rok.

Správu o činnosti Nadačného fondu PSA Slovakia za rok 2017 nájdete vo výročnej správe Nadácie Pontis za príslušný rok.

Správu o činnosti Nadačného fondu PSA Slovakia za rok 2016 nájdete vo výročnej správe Nadácie Pontis za príslušný rok.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.