Program realizuje aktivity zamerané na podporu organizácií, ktoré sa zaoberajú podporou komunity, rodín, inklúziou a sociálnymi inováciami.

Spoločnosť Mondelez venovala do programu 15 000 eur vo forme daru. Tieto prostriedky boli v roku 2021 prerozdelené medzi päť organizácií, pričom každá z nich dostala 3 000 eur. Na správu a manažment programu bola alokovaná suma 3 400 eur a na pokrytie jednorazových prevádzkových nákladov spojených s vytvorením programu suma 1 800 eur.

Finančné prostriedky boli alokované na projekty s verejnoprospešným účelom. Boli prerozdelené medzi päť organizácií.

Prehľad aktivít

 

Prijímatelia podpory

 

Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy spolu Prínos pre komunitu
ZK21_001 SLAVKINE, o.z. DVD Zapleť sa 3 000 eur DVD „Zapleť sa“ vzniklo ako reakcia na úspešné videá o začiatkoch v pletení a háčkovaní, ktoré SLAVKINE, o. z. nakrútilo počas prvej a druhej vlny pandémie. Združenie prinieslo prvý inkluzívny edičný titul na Slovensku aj pre komunitu ľudí nepočujúcich a nevidiacich.
ZK21_002 Podnikavci Novohradu Nový vietor v regióne 3 000 eur Prepájanie regionálnych predajcov a podnikateľov s komunitou lokálnych mladých ľudí, ktorí spolupracovali na vytvorení marketingových kampaní, podpore predaja lokálnych produktov a rozvoja Novohradu.
ZK21_003 Otvor dvor Hudba v kláštore 3 000 eur Organizácia pravidelných workshopov v kultúrno-kreatívnom centre Kláštor pre deti z marginalizovaných komunít pod vedením lokálnych hudobníkov. Výsledkom sú verejné vystúpenia v kaviarni Rajský dvor.
ZK21_004 Periférne centrá Ateliér vo vtáčom raji 3 000 eur Obnova a redizajn maringotky, ktorá slúži ako pojazdný ateliér s možnosťou tvoriť, pracovať a oddychovať. Je to dlhodobé, ekologické a nízkonákladové riešenie, na ktorom participovali odborníci z oblasti architektúry, dizajnu a vizuálneho umenia v spolupráci so študentmi týchto smerov.
ZK21_005 Zaujímam sa (I care), o. z. Recyklátor na kolesách 3 000 eur S rastúcim počtom prívržencov skateboardingu rastie aj množstvo odpadu v skateparkoch, v ktorých sa často nachádza len malý odpadkový kôš na komunálny odpad. Pojazdný recyklátor prakticky ukazuje, ako odpad spracovať a edukačné kontajnery na separovaný odpad, vytvorený z paliet a skateboardových dosiek, návštevníkom skateparkov pripomínajú možnosti spracovania odpadu, ktorý doň vhadzujú.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.