This is 21 – priprav sa na 21. storočie

Každé ráno zisťujeme, že svet je iný, ako bol včera. Ak v ňom chceme prežiť a presadiť sa, musíme na sebe pracovať a rozvíjať svoje postoje, hodnoty a skilly.

Naším cieľom je urobiť všetko preto, aby sme na Slovensku mali ľudí s rozvinutým potenciálom a vedomosťami, zručnosťami a postojmi potrebnými pre život v tomto storočí. Preto sme prišli s projektom This is 21.

Navštív web projektu