11. 03. 2021 Filantropia

!VÝZVA UZATVORENÁ! Slovenské elektrárne darujú notebooky na dištančné vzdelávanie detí

Zatvorenie škôl bolo jedným z prvých opatrení, ktoré boli zavedené pri vyhlásení núdzového stavu pred rokom. Tak ako celá naša spoločnosť, aj vzdelávanie detí odvtedy pre nepriaznivú pandemickú situáciu prechádza zásadnými zmenami. Zavedené bolo predovšetkým dištančné, online vzdelávanie, ktoré však nie je ani po roku plne dostupné všetkým deťom na Slovensku. Jedným z problémov je nedostatočné technické vybavenie. S cieľom pomôcť zlepšiť túto situáciu sa Slovenské elektrárne rozhodli prostredníctvom projektu Podpora dištančného vzdelávania 2021 darovať viac ako 80 notebookov.

Cieľ grantovej výzvy

Cieľom grantovej výzvy je podporiť organizácie, ktoré zabezpečujú pomoc deťom pri dištančnom vzdelávaní, zameriavajúc sa predovšetkým na technické vybavenie ako aj inú podporu.

Nadačný fond Slovenské elektrárne pri Nadácii Pontis v rámci tejto výzvy venuje viac ako 80 notebookov, ktoré boli predtým používané v Slovenských elektrárňach.

Cieľová skupina

Deti vzdelávajúce sa dištančne.

Kto sa môže uchádzať o podporu?

Mimovládne, neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré sa venujú vzdelávaniu detí z najzraniteľnejších skupín (centrá pre deti a rodiny, krízové centrá a azylové domy pre rodičov s deťmi, mimoškolské kluby, komunitné centrá).

Špecifikácia daru:

  • Maximálny počet notebookov na jednu organizáciu je 5.
  • V systéme Darca uveďte žiadaný počet notebookov (od 1 do 5).

Technické špecifikácie:

Darované budú notebooky NB HP Compaq 6460B a NB HP Compaq 6470B. Podrobné technické špecifikácie a ďalšie informácie k notebookom nájdete tu. Pred ich ďalším použitím je potrebné nanovo nainštalovať operačný systém.

Mechanizmus výberu:

Prijímanie žiadostí sa ukončí po naplnení kapacity.

Hodnotiace kritériá

  • Detailný popis mechanizmu pre zapájanie detí do online vyučovania a technickú podporu vzdelávania.
  • Zdôvodnenie potreby podpory (podiel detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a zraniteľných skupín obyvateľstva, ako napr. deti bez rodičov, jednorodičovské rodiny, rodiny ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením).

Postup pri zasielaní projektov

Do uzavretia prihlasovania projektov (keď sa naplní kapacita) je potrebné:

  • Registrovať sa na stránke darca.sk (darca: Nadačný fond Slovenských elektrární, program: SE Podpora dištančného vzdelávania 2021).
  • Vyplniť projektový formulár na stránke darca.sk.
  • Formuláre sa posielajú len elektronicky na uvedenej stránke.

Distribúcia:

Úspešní žiadatelia si notebooky vyzdvihnú v jednej z lokalít spoločnosti Slovenské elektrárne na základe individuálnej dohody.

Termíny, ktoré je dobré si pamätať

11. marca 2021: Vyhlásenie výzvy

Po naplnení kapacity: Uzávierka prijímania žiadostí o grant

Po vyhodnotení žiadostí:  Zverejnenie výsledkov

Kto bude projekty hodnotiť?

Projekty, ktoré budú spĺňať všetky uvedené kritériá a budú zaslané v stanovenom termíne, vyhodnotí nezávislá hodnotiaca komisia.

Kedy sa dozviete výsledky?

Výsledky hodnotenia budú známe po ukončení výzvy a vyhodnotení projektov. Úspešní žiadatelia budú kontaktovaní Slovenskými elektrárňami, s ktorými podpíšu zmluvu.

SME TU PRE VÁS!

V prípade otázok môžete vašu žiadosť konzultovať s programovým manažérom/kou Nadácie Pontis od 9:00 do 17:00 na čísle 0948 479 350 alebo napíšte email na ziadosti@nadaciapontis.sk – ako predmet emailu je potrebné uviesť heslo: SE Podpora dištančného vzdelávania 2021.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111