06. 03. 2020 Nadácia Pontis

Výzva pre občiansky sektor – uchádzajte sa o bezplatnú právnu pomoc

Riešite vo vašej organizácii právny problém, nie ste si istý výkladom zákona, chcete presadiť zmeny v legislatíve alebo jednoducho len vedieť viac a robiť svoju prácu lepšie v súlade so zákonom? Uchádzajte sa o bezplatnú právnu pomoc skúsených advokátov.

O bezplatnú právnu pomoc sa môžete uchádzať prostredníctvom formulára, ktorý je potrebné vyplniť do 18. marca so žiadosťou o konkrétnu právnu pomoc. Využite šancu nielen zviditeľniť váš projekt či organizáciu, ale aj získať cenné know-how a pomoc pri presadzovaní vašich cieľov.

Od roku 2011 sme pomohli stovkám organizácií zrealizovať zásadné zmeny v spoločnosti, ale aj fungovať v súlade s právom. Vďaka tomuto programu sme priniesli nové prvky do nášho právneho poriadku – ochranu práv ľudí bez domova v rámci osobného bankrotu, ktorá im umožňuje návrat do života, pomoc legislatíve a projektom, ktoré sa venujú plytvaniu potravinami, dostali sme tému diskriminácie pri vzdelávaní na Ústavný súd, či umožnili realizáciu sociálnych programov a ochranu práv duševného vlastníctva.

Veríme tomu, že bez práva je činnosť občianskych organizácií nielen nemožná, ale práve spoluprácou s advokátmi vieme zvýšiť dosah a význam vašich aktivít. Je dôležité, aby spolupráca občianskej spoločnosti a právnikov bola intenzívnejšia aj pre zvyšovanie citlivosti tejto profesie na témy, ktorými sa každodenne zaoberáme, pre profesionalizáciu našej činnosti, ale aj získanie sily pri presadzovaní našich cieľov.

Preto pomáhame pri riešení interných právnych otázok fungovania občianskych organizácií, pri ich konkrétnych projektoch, ale aj v rámci vzdelávania právnikov.

O čo môžete žiadať?

Inštitucionálna právna pomoc pre organizáciu

 • pomoc s prípravou alebo revíziou zmlúv
 • pomoc s internými dokumentami organizácie – revíziou stanov, tvorbou interných predpisov
 • zastupovanie v súdnych sporoch
 • problémy týkajúce sa majetku, nájmov a pod.

 Právna pomoc v oblastiach a témach, ktorým sa venujete

 • právne konzultácie k projektom alebo prípadom, ktoré aktuálne riešite alebo máte v pláne realizovať
 • pomoc s pripomienkovaním či tvorbou právnych predpisov a národných strategických dokumentov v oblasti vášho pôsobenia
 • výklad právnych predpisov, vypracovanie právnej analýzy, stanoviska, komparatívnej štúdie
 • pomoc s výberom strategických litigácií – sporov s precedenčným charakterom na riešenie systémového problému,
 • zastupovanie pred Ústavným súdom, analýza nesúladu zákonov s Ústavou či medzinárodnými záväzkami SR

Zvyšovanie právneho povedomia vašich pracovníkov, ktorí sa venujú práci s klientmi

 • právny tréning pre pracovníkov organizácie v oblasti právnej argumentácie, aplikácie právnych predpisov, …
 • seminár v otázkach najčastejších problémov klientov súvisiacich s rôznymi oblasťami práva, …
Viac informácií o programe Advokáti Pro Bono, ako aj o bezplatnej právnej pomoci pre občianske organizácie nájdete na našej webovej stránke.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111