Pre občiansky sektor

Pre občiansky sektor

VZDELÁVANIE A PRO BONO PORADENSTVO

✓ Generácia 3.0

Generácia 3.0 vyhľadáva a podporuje v raste a šírení inovatívne vzdelávacie prístupy, ktoré robia z učenia radosť. Sme presvedčení, že aby mohlo byť Slovensko naďalej úspešné, potrebujeme, aby deti získali zručnosti, vedomosti a postoje pre 21. storočie. Na Slovensku máme 85 000 učiteľov. Ak začne overené vzdelávacie prístupy využívať aspoň 20 % z nich, môže sa udiať zásadná zmena. Každý rok vyberáme do programu inovatívne vzdelávacie prístupy, meriame ich dopad, pomáhame im rásť a prepájame ich navzájom pre väčší dopad na vzdelávací systém.

Čo ponúkame občianskym organizáciám v rámci Generácie 3.0

Podujatie, v ktorom si s pomocou mentorov definujú cesty na šírenie svojich vzdelávacích prístupov.

3-mesačný intenzívny porgram,  v ktorom absolvujú kombináciu tréningov, individuálnych konzultácií s mentormi, s cieľom šírenia svojho vzdelávacieho prístupu.

Vybraným organizáciám zabezpečujeme sledovanie výsledkov svojich projektov.

Viac o programe Generácia 3.0
Máte nejaké otázky o Generácii 3.0? Kontaktujte: 

Norbert Maur

senior programový manažér

0918 778 780
norbert.maur@nadaciapontis.sk

Norbert vedie tím, ktorý rieši zmenu vzdelávania na Slovensku. Má na starosti program Generácia 3.0, ktorý pomáha šíriť overené vzdelávacie prístupy na Slovensku. Zodpovedá za odborné vedenie programu, celkový manažment aktivít a koordináciu zapojených stakeholderov.

✓ Expertné poradenstvo pre mimovládky pro bono

Profesionálov z firiem zapájame do riešenia spoločenských problémov formou expertného dobrovoľníctva pre mimovládne organizácie a školy. Organizáciám sprostredkúvame profesionálne pro bono služby vo forme krátkodobých i dlhodobých projektov.  

Ste mimovládna organizácia alebo škola a máte chuť sa vzdelávať? Prihláste sa na Pro Bono Tréningy, ktoré organizujeme vždy na inú tému. Pokrývame množstvo oblastí od IT, práva, financií až po projektový manažment či marketing. Cieľom Pro Bono Tréningov je prepojiť neziskový sektor s odborníkmi z firiem a poskytnúť tak možnosť rozvíjať svoje zručnosti.

 

Potrebujete poradiť, pomôcť v právnej oblasti? Vyplňte si žiadosť do programu Advokáti Pro Bono. 

Viac o Pro Bono TréningochViac o programe Advokáti Pro Bono
Máte nejaké otázky o expertnom poradenstve pre občiansky sektor? Kontaktujte:  

Katarína Teglassyová

programová manažérka

0918 579 816
katarina.teglassyova@nadaciapontis.sk

Katarína sa podieľa na organizácii najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva Naše Mesto a medzinárodného dňa dobrých skutkov Giving Tuesday. Venuje sa tiež organizácii Pro Bono Tréningov.

FINANČNÁ A MATERIÁLNA PODPORA

Nadácia Pontis poskytuje vyhlasuje výzvy pre občiansky sektor v rámci rôznych tém. Pozrite si aktuálne grantové výzvy, do ktorých sa môžete prihlásiť. Podať žiadosť o grant môžete cez elektronický formulár na webovej stránke www.darca.sk, na ktorej si vytvoríte svoje osobné konto.

Pontis ponúka neziskovkám v programe TechSoup Slovakia softvér spoločností Microsoft, Adobe, GiftWorks a O&O Software.

Podmienkou úspešnej registrácie a kladného posúdenia neziskovej organizácie je

 • žiadateľ je občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia, neinvestičný fond alebo organizáciou s medzinárodným prvkom v súlade so zákonmi SR,
 • má platnú registráciu organizácie a vie o tom predložiť príslušné dokumenty,
 • aktivita organizácie je v súlade s kritériami darcovskej firmy.

Podmienkou úspešnej registrácie a kladného posúdenia knižnice je

 • žiadateľ je verejná knižnica v súlade so Zákonom o knižniciach č. 183/2000 v znení neskorších právnych predpisov alebo je verejne prístupná a poskytuje služby verejnosti (napr. vedecká knižnica s popísaným režimom) a poskytuje služby prístupu verejnosti na internet,
 • darovaný softvér sa bude využívať pre počítače využívané verejnosťou, nie pre administratívne účely organizácie.
Pozrieť aktuálne otvorené výzvyZískať softvér zadarmo

FUNDRAISING

#GivingTuesday je sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva. Je to deň, kedy sa po celom svete oslavujú dobré skutky a šíri dobro. Jedinečným spôsobom spája rôzne skupiny ľudí – neziskové organizácie, občianske združenia, firmy, rodiny aj jednotlivcov a povzbudzuje ich k prejavom štedrosti.

#GivingTuesday je zároveň jeden z mála dní v roku, kedy ľudia aktívne vyhľadávajú organizácie, ktoré by podporili. Ako neziskovke vám dáva príležitosť zviditeľniť sa, experimentovať, aktivizovať ľudí okolo vás a osloviť nových podporovateľov a darcov. Zapojte svoju organizáciu do #GivingTuesday a získajte pomoc.

Aké sú výhody #GivingTuesday pre organizácie?

 • Zmobilizujete ľudí okolo vás – #GivingTuesday vám umožní aktívne zapojiť vašich podporovateľov aj získať nových.
 • Máte šancu získať pomoc – oslovte verejnosť aj firmy a požiadajte o pomoc v oblasti, s ktorou sa už dlho boríte.
 • Stanete sa súčasťou globálneho hnutia – nezmeškajte šancu zapojiť sa do celosvetovej kampane a využite momentum, ktoré prináša.
 • Dozvie sa o vás viac ľudí – #GivingTuesday skvele funguje na sociálnych sieťach. Záujem o tieto príbehy však majú aj médiá. Buďte súčasťou.
 • Funguje to – myšlienka a voľnosť, ktorú #GivingTuesday ponúka je ľuďom blízka. 75 % organizácií zapojených v roku 2020 odporúča #GivingTuesday iným organizáciám.

Vyskúšajte to aj vy

Máte nejaké otázky ku #GivingTuesday? Kontaktujte:  

Veronika Sedláčková

programová manažérka

0918 885 011
veronika.sedlackova@nadaciapontis.sk

Veronika vedie tím komunity, ktorý ma na starosti najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva Naše Mesto a medzinárodný deň dobrých skutkov Giving Tuesday. Koordinuje tiež aktivity pracovnej skupiny Firmy komunite.

DOBROVOĽNÍCKA POMOC

✓ Naše Mesto

Naše Mesto je najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva, ktoré každoročne prepája ľudí z firiem a verejnosti s verejnoprospešnými organizáciami. Vaša organizácia môže získať manuálnu pomoc tam, kde potrebujete, ale aj odborné znalosti, ktoré zlepšujú kvalitu a fungovanie organizácie. Navyše získate aj kontakt s firemným sektorom, ktorý sa často rozvinie do dlhodobej obohacujúcej spolupráce. 

 • získate konkrétnu pomoc pre vašu organizáciu 
 • naučíte sa nové veci a zlepšíte vaše zručnosti 
 • spoznáte nových ľudí a rozšírite sieť svojich podporovateľov 
 • zlepšíte prostredie v meste, kde pôsobíte a zároveň motivujete i svoje okolie k aktívnemu prístupu
Zišla by sa vám konkrétna dobrovoľnícka pomoc a neviete, kam sa obrátiť? Obráťte sa na nás:

Veronika Sedláčková

programová manažérka

0918 885 011
veronika.sedlackova@nadaciapontis.sk

Veronika vedie tím komunity, ktorý ma na starosti najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva Naše Mesto a medzinárodný deň dobrých skutkov Giving Tuesday. Koordinuje tiež aktivity pracovnej skupiny Firmy komunite.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.