Pre občiansky sektor

Pre občiansky sektor

SOCIÁLNE INOVÁCIE

✓ Impact Lab

Impact Lab ponúka občianskym organizáciám silnú podporu. Využíva moderné nástroje startupovej komunity (inkubátor, akcelerátor), workshopy, či mentoring. Projektom, ktorých kľúčovými témami sú kvalita vzdelávania, odstraňovanie nespravodlivosti a nerovnosti v spoločnosti, rozdelíme 2 200 000 eur. V Impact Labe pomáhame organizáciám rásť, silnieť a zvyšovať svoj inovačný potenciál.

Čo ponúkame občianskym organizáciám v rámci Impact Labu:

Vzdelávací program zložený z workshopov zameraných na finančnú udržateľnosť, sledovanie dopadu a celkové nastavenie fungovania organizácie. Súčasťou je aj finančná podpora v maximálnej výške 20 000 eur pre jeden projekt. Pridanou hodnotou je sieťovanie organizácii medzi sebou a inšpirácie od skúsených organizácií v akcelerátore.

Mentoringovo – vzdelávací program s individuálnym mentorom a prístupom k inšpiratívnym vzdelávacím aktivitám. Súčasťou je aj finančná podpora v maximálnej výške 60 000 eur pre jeden projekt. Je zameraný predovšetkým na nastavenie biznis modelu, fundraisingu a sledovania dopadu.

Vybraným organizáciám zabezpečujeme sledovanie výsledkov svojich projektov.

Viac o programe Impact Lab
Máte nejaké otázky o Impact Labe? Kontaktujte: 

Norbert Maur

tímlíder


norbert.maur@nadaciapontis.sk

Norbert vedie tím Impact Labu. Zodpovedá za odborné vedenie programu, celkový manažment aktivít, koordináciu zapojených stakeholderov a fundraising.

✓ Budúcnosť INAK

Jedinečné vzdelávacie centrum Budúcnosť INAK, určené pre deti vo veku od 11 do 15 rokov, je coworkingovým klubom vybaveným digitálnymi technológiami a oddychovou zónou. Účastníkom ponúka 3-ročný vysoko kvalitný program na rozvoj podnikavosti, digitálnych a mäkkých zručností. V poslednom ročníku  sa deti pokúsia vytvoriť vlastnú sociálnu inováciu, ktorá by mohla prispieť k riešenie problému v ich okolí.

Zaujal vás program Budúcnosť INAK a máte otázky? Kontaktujte:

Lucia Gregorová

tímlíderka


lucia.gregorova@nadaciapontis.sk

Lucia vedie tím programu Budúcnosť INAK. Zabezpečuje koordináciu celého tímu, fundraising a komunikáciu s partnermi. Zodpovedá tiež za obsah, šírenie a meranie dopadu programu.

 

FINANČNÁ A MATERIÁLNA PODPORA

Nadácia Pontis poskytuje vyhlasuje výzvy pre občiansky sektor v rámci rôznych tém. Pozrite si aktuálne grantové výzvy, do ktorých sa môžete prihlásiť. Podať žiadosť o grant môžete cez elektronický formulár na webovej stránke www.darca.sk, na ktorej si vytvoríte svoje osobné konto.

Pontis ponúka neziskovkám v programe TechSoup Slovakia softvér spoločností Microsoft, Adobe, GiftWorks a O&O Software.

Podmienkou úspešnej registrácie a kladného posúdenia neziskovej organizácie je

  • žiadateľ je občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia, neinvestičný fond alebo organizáciou s medzinárodným prvkom v súlade so zákonmi SR,
  • má platnú registráciu organizácie a vie o tom predložiť príslušné dokumenty,
  • aktivita organizácie je v súlade s kritériami darcovskej firmy.

Podmienkou úspešnej registrácie a kladného posúdenia knižnice je

  • žiadateľ je verejná knižnica v súlade so Zákonom o knižniciach č. 183/2000 v znení neskorších právnych predpisov alebo je verejne prístupná a poskytuje služby verejnosti (napr. vedecká knižnica s popísaným režimom) a poskytuje služby prístupu verejnosti na internet,
  • darovaný softvér sa bude využívať pre počítače využívané verejnosťou, nie pre administratívne účely organizácie.
Pozrieť aktuálne otvorené výzvy Získať softvér zadarmo

DOBROVOĽNÍCKA POMOC

✓ Naše Mesto

Naše Mesto je najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva, ktoré každoročne prepája ľudí z firiem a verejnosti s verejnoprospešnými organizáciami. Vaša organizácia môže získať manuálnu pomoc tam, kde potrebujete, ale aj odborné znalosti, ktoré zlepšujú kvalitu a fungovanie organizácie. Navyše získate aj kontakt s firemným sektorom, ktorý sa často rozvinie do dlhodobej obohacujúcej spolupráce. 

  • získate konkrétnu pomoc pre vašu organizáciu 
  • naučíte sa nové veci a zlepšíte vaše zručnosti 
  • spoznáte nových ľudí a rozšírite sieť svojich podporovateľov 
  • zlepšíte prostredie v meste, kde pôsobíte a zároveň motivujete i svoje okolie k aktívnemu prístupu
Zišla by sa vám konkrétna dobrovoľnícka pomoc a neviete, kam sa obrátiť? Obráťte sa na nás:

Dušana Lahová

senior programová manažérka


dusana.lahova@nadaciapontis.sk

Dušana zodpovedá za agendu firemného dobrovoľníctva, do ktorej spadá najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva na Slovensku Naše Mesto, pracovná skupina Firmy komunite ako aj iniciatíva GivingTuesday.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111