21. 12. 2022 Filantropia

Čím nás môžu inšpirovať advokáti z prelomu 19. a 20. storočia?

Na Impact Talks, ktoré sa venovali téme práva a filantropie, sme sa rozhodli ilustrovať toto spojenie silnými príkladmi z našej histórie. Spolupracujúca advokátka Nadácie Pontis Eva Braxatorisová sa počas večera v krátkom history talku zamyslela, čo sa skrýva za príbehmi pro bono pomoci slovenských právnikov.

„Keď som uvažovala, čo je pre prácu advokáta kľúčové, dospela som k tomu, že to je dôvera. Vzťah advokáta a jeho klienta je založený práve na nej,“ povedala Eva Braxatorisová. Na Impact Talks postupne predstavila tri príbehy právnikov, ktorí sa zároveň venovali aj filantropii.

Išlo o svetového filantropa Juraja Schulpeho, ktorého kancelária dostala prívlastok „advokátska kancelária chudobných“. Schulpe vybudoval v Bratislave robotnícku kolóniu s verejnou knižnicou či prístupom k zdravotnej starostlivosti. „Roznášal chlieb a mlieko či detské knihy chudobným,“ opisuje E. Braxatorisová.

Druhým príbehom, ktorý opísala, je život Štefana Marka Daxnera, ktorého môžeme označiť za vôbec prvého slovenského právnika. Daxner často zastupoval v právnych sporoch nemajetných a významne – materiálne i finančne – pomáhal pri vzniku prvého slovenského gymnázia v Revúcej.

Advokáti stoja pri svojich klientoch vtedy, keď potrebujú pomoc. A v časoch, keď voči občanom zasahuje štátna moc, sú dôležitou poistkou demokracie.

Do tretice sme sa venovali udalostiam zo života Emila Stodolu, vďaka ktorému dnes používame výraz „advokát“. Stodola založil a dlho aj sám financoval časopis Právny obzor, prispieval do mnohých zbierok a veľa iného. Má tiež svoj podiel napríklad na vzniku poradní pre tehotné ženy.

Schulpeho, Daxnera a Stodolu však okrem dobročinnosti spája aj niečo iné. „Príbehy týchto troch právnikov sú príbehy dôvery,“ uzavrela E. Braxatorisová.

Celý history talk si môžete pozrieť tu:

Večer bol súčasťou 4. ročníka Európskeho týždňa pro bono, ktorý spolu s partnermi pripravuje medzinárodná organizácia PILnet. Viac o podujatí Impact Talks: Právo a filantropia si môžete prečítať tu.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111