06. 05. 2024 Filantropia

K zodpovedným firmám vo Fonde pre transparentné Slovensko pribudol nový partner

Právny štát a férové prostredie na život aj podnikanie na Slovensku sú v súčasnosti rovnako aktuálnymi témami ako pri založení fondu v roku 2012. Posilnenie Fondu pre transparentné Slovensko je preto dôležitou správou a dôkazom záujmu podnikateľského sektora o ochranu demokratických princípov.

Fond pre transparentné Slovensko vznikol ako unikátna iniciatíva zodpovedných firiem, ktoré podporou watchdogových a analytických organizácií prispievajú ku kontrole dodržiavania zákonov, k zmenšovaniu priestoru pre korupciu, zvyšovaniu transparentnosti a zlepšovaniu podnikateľského prostredia. Ich spoločnou ambíciou je priblížiť Slovensko k právnemu štátu s predvídateľným a férovým priestorom pre podnikanie a život.

K súčasným trinástim partnerom fondu aktuálne pribudla spoločnosť Lidl Slovenská republika. Podpisom tak deklarovala, že ochrana demokracie a princípov právneho štátu jej nie je ľahostajná bez ohľadu na zloženie vládnych či súdnych inštitúcií.

„Nezávislé mechanizmy na kontrolu ich činnosti vykonávajú občianske organizácie, ktorých aktivity si vážime. Sme preto hrdí, že sa pridávame k firmám, ktorých úprimným záujmom je stáť pri mimovládnych organizáciách brániacich čestnosť, férovosť a morálne hodnoty v našej spoločnosti,“ povedala generálna riaditeľka Lidl Slovenská republika Zita Szlavikovics.

Súčasné dianie na Slovensku potvrdzuje obavy z narastajúceho nerešpektovania princípov transparentnosti a právneho štátu vo verejnom priestore. „Tam, kde zlyháva štát, zohrávajú nezameniteľnú úlohu mimovládne neziskové organizácie, ktorých poslaním je tieto princípy posilňovať. Sú nesmierne dôležitými watchdogmi naprieč všetkými sektormi, napriek tomu sú pre ne štandardné zdroje financovania značne limitované,” pripomenula Andrea Ungvölgyi, členka výkonného výboru fondu, CSR expertka Orange Slovensko.

Podľa jej slov Fond pre transparentné Slovensko ako unikátna platforma potvrdzuje, že transparentné prostredie je zásadné aj pre firemný sektor.

Fond podporuje projekty zamerané na posilnenie demokracie

Fond od roku 2012 vyhlásil 12 grantových výziev, v ktorých podporil sumou vyše 1,2 milióna eur viac ako 70 projektov zameraných na zvýšenie transparentnosti a boj proti korupcii.

Okrem toho organizuje Akadémiu investigatívnej žurnalistiky a zabezpečuje finančnú aj mentorskú podporu novinárok a novinárov, ktorí sa profesionálne venujú investigatíve a prinášajú názorovo pluralitné a spoločensky závažné informácie. Výsledkom minuloročnej akadémie boli tri investigatívne projekty, ktoré zmapovali čierne stavby v okolí vodnej nádrže Veľká Domaša, detskú pornografiu na Slovensku a podozrivý realitný boom pod Tatrami.

Vlani fond vyhlásil grantové výzvy pod hlavičkou programu Impact Lab, ktorý vďaka európskej podpore rozvíja zručnosti občianskych organizácií. V tomto duchu pokračuje aj tento rok a naďalej tak systematicky podporuje projekty v oblasti posilnenia demokracie a jej inštitúcií.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111