08. 04. 2024 Sociálne inovácie

Kapacity občianskych organizácií posilňujeme nielen finančne, ale aj vzdelávacími workshopmi

Spustili sme Inkubátor 2024 určený začínajúcim a menším neziskovkám.

Ako komunikovať svoje aktivity? Ako získavať finančné zdroje? Na čo je dobré mať definovanú víziu a misiu organizácie? Na tieto otázky budeme počas nasledujúcich týždňov hľadať odpovede spolu so 17 organizáciami a mentormi*kami z rôznych oblastí v rámci Impact Lab Inkubátora – grantového a vzdelávacieho programu pre menšie a začínajúce organizácie.

S nadšenými a angažovanými ľuďmi z celého Slovenska sme sa stretli minulý týždeň vo Zvolene na prvom vzdelávacom workshope. Začali sme základnými témami – definícia vízie a misie organizácie, teória zmeny, ktorými previedli naši kolegovia Norbert Maur a Dominika Hroššová. Obaja sú presvedčení, že definovanie vízie, misie aj teória zmeny majú pre organizácie zmysel. Počas workshopu ukázali, ako pomáhajú pri udržiavaní organizácie na jej ceste, zlepšovať sa v tom, čo robí a stmeľovať tím.

Zástupcovia a zástupkyne organizácií, ktoré hodnotiace komisie posunuli do Impact Lab Inkubátora 2024. Foto: Marek Mucha

Okrem vzdelávania bolo príjemnou súčasťou workshopu prepájanie organizácií a zaujímavých ľudí v nich, ktorí našli veľa spoločných prienikov. Vypočuli sme si o ich práci, cez ktorú sa venujú vzdelávaniu pedagogickej komunity, podpore mladých ľudí, pomoci osobám so zdravotným znevýhodnením aj autizmom, a mnohým ďalším, pre našu spoločnosť, kľúčovým témam.

Tešíme sa na pokračovanie v nadchádzajúcich týždňoch. Najbližšie nás čaká workshop, ktorý povedie Shoshana Chovan z Cesta von, ktorá bude hovoriť o sledovaní dopadu. Pokračovať budú workshopy zamerané na finančný a strategický manažment, PR, HR či fundraising. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke Impact Labu.

 

Impact Lab je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci projektu Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111