30. 01. 2024 Sociálne inovácie

Miliónový grant pre Budúcnosť INAK: Rozšírime sa do ďalších šiestich slovenských miest

Vďaka grantu od dánskej nadácie Villum Foundation vo výške 1,3 milióna eur môžeme program Budúcnosť INAK šíriť do všetkých kútov Slovenska. Podpora od dánskej nadácie znamená zároveň šancu prepojiť sa ešte viac s lokálnymi firmami a startupmi a inšpirovať tak mladú generáciu. V dlhodobom horizonte má k dvom existujúcim centrám Budúcnosti INAK v Trnave a vo Zvolene pribudnúť ešte ďalších šesť. 

Cieľom je otvoriť centrá vo všetkých krajoch a zapojiť do nich spolu 490 školákov a školáčok na druhom stupni ZŠ. „Je to veľká príležitosť pre ďalší rozvoj programu, ktorý sme v Nadácii Pontis vyvinuli ako sociálnu inováciu. Je čas na veľkorysejšie šírenie, aby sa dostala k čo najväčšiemu počtu detí na Slovensku. Tento grant vnímame aj ako dôkaz dôvery od takého silného partnera ako Villum Foundation,“ vysvetľuje CEO Nadácie Pontis Martina Kolesárová. 

Tímlíderka programu Lucia Gregorová okrem rozvoja podnikavosti či ďalších mäkkých zručností vyzdvihla aj ďalšie pozitívne dopady tejto sociálnej inovácie. Priamo koordinátori v centrách Budúcnosť INAK hovoria o význame posilňovania vzťahov, čo sa prejavilo najmä v čase po odznení pandémie. „Po tom, čo boli deti dlhšie izolované, je dôležité budovať tieto bezpečné miesta a vzájomné priateľstvá, aby si aj deti dokázali byť vzájomnou oporou pri zvládaní ťažších situácií. Téma duševného zdravia sa aj pri našom programe ukazuje ako nesmierne dôležitá a my jej popri obsahovom kurikulu venujeme pozornosť,” dodáva Lucia. 

Villum Foundation podporuje moderné vzdelávanie u nás aj v Česku

Dánska nadácia Villum Foundation vybrala celkovo deväť vzdelávacích programov v Česku a na Slovensku, medzi ktoré sa rozhodla prerozdeliť vyše 13 miliónov eur. „Zmena smerom k digitálu a zeleným riešeniam si vyžaduje, aby si európska mládež osvojila zručnosti, ktoré jej umožnia orientovať sa v nových technológiách v každodennom živote a v práci. Mladí musia svoje znalosti a vedomosti pretaviť do inteligentných riešení pre ekologickejšiu a udržateľnejšiu spoločnosť,“ hovorí na margo podpory projektov Agi Csonka, programová riaditeľka Villum Foundation.   

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111