09. 11. 2021 Zodpovedné podnikanie

V rámci programu Ukážte sa v dobrom svetle sme podporili 15 projektov

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis v rámci projektu Ukážte sa v dobrom svetle podporil 15 projektov v hodnote 15 000 eur.

Projekty boli prepojené s podujatím Naše mesto – pomáhali v nich v rámci dobrovoľníckej činnosti aj zamestnanci Slovenských elektrární, ktorí dlhodobo spolupracujú s občianskymi združeniami, školami, škôlkami alebo samosprávami na skrášľovaní a zveľaďovaní miest, kde pracujú alebo žijú. O projektoch a ich ďalšej podpore rozhodovala verejnosť v online hlasovaní.

Príklady podporených projektov

OZ AUTIS – Prales

Prales je terapeutický a pohybovo-relaxačný priestor, ktorý efektívnym spôsobom využíva priestory Trenčianskeho autistického centra. Má za úlohu preniesť deti do sveta pohybu, pokoja a relaxácie. Využíva mnohé prostriedky, aby dieťa vnímalo všetkými zmyslami a predsa nebolo zahltené. Súčasne poskytuje množstvo podnetov na stimuláciu narušenej komunikačnej schopnosti a vzdelávanie. Pri správnom využití môžu byť výsledky po návšteve Pralesa prekvapivo pozitívne. Prales je totiž čarovným a rozprávkovým svetom. Aj vďaka takým aktivitám, ako je Naše Mesto, vie zabezpečiť pre deti, ktoré ho navštevujú, bezpečný priestor na ich rozvoj.

Základná škola s materskou školou, Čajkov 285 – Zelená oáza

Projekt Zelená oáza vychádza z potreby prístrešku na školskom dvore a záujmu školy vytvoriť pre žiakov a žiačky netradičný učebný priestor. Cieľom projektu je vytvoriť vonkajšiu ekoučebňu, ktorá skrášli prostredie a poskytne priestor pre zážitkové vzdelávanie. Súčasťou projektu je príprava podkladu, vztýčenie nosnej konštrukcie a výsadba vŕbových prútov, ktoré budú tvoriť steny prístrešku. V rámci projektu Naše mesto 2021 dobrovoľníci z radov SE, a.s. pomohli škole s prípravnými prácami, ktorými sa priestor budúcej ekoučebne pripravil na vybetónovanie.

ART-5 – Turistický chodník z Tlmáč do Kozároviec na „Veľkú skalu“

V prvej časti projektu, počas podujatia Naše mesto, dobrovoľníci zo Slovenských elektrární pripravili nový turistický respektíve vychádzkový chodník z Tlmáč do Kozároviec cez les na „Veľkú skalu“.  Dobrovoľníci a dobrovoľníčky čistili prechod od náletových drevín, vytvárali oddychové časti a spravili všetko potrebné na to, aby sa cez húšťavu predrali k pôvodnému lesnému chodníčku a vytvorili z neho zaujímavú trasu pre (nielen) rodinné výlety. V nasledujúcej fáze by občianske združenie ART-5 rado chodník ozvláštnilo o ďalšie zaujímavé prvky pre deti – hojdačky, prípadne lanové preliezačky, náučné tabule a turistické značky.

Celý zoznam podporených projektov nájdete TU.

Ak máte zmysluplný projekt, pri ktorom vám môžu pomôcť aj zamestnanci Slovenských elektrární, neváhajte, nájdite si medzi energetikmi svojho ambasádora a skúste sa zapojiť do výzvy spolu s dobrovoľníkmi opäť o rok počas celoslovenského podujatia Naše mesto.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111