13. 07. 2021 Filantropia

Poznáme výsledky prvého kola grantovej výzvy Podpora LGBT+ komunity 2021!

Fond pre podporu LGBT+ komunity v Nadácii Pontis je platformou partnerov, ktorým záleží na tom, aby sa posilňovala diverzita v spoločnosti a aby boli napriek nedostatku finančných zdrojov zo strany štátu na Slovensku podporené aj aktivity tejto komunity. V prvom kole grantovej výzvy Podpora LGBT+ komunity 2021 preto poputuje pomoc z fondu 6 projektom, ktoré sa venujú LGBT+ téme.

Prerozdelili sme 24-tisíc eur

Cieľom grantovej výzvy je finančne podporiť organizácie, ktoré pomáhajú LGBT+ komunite na Slovensku prostredníctvom verejnoprospešných aktivít, ktoré povedú k zvýšeniu kvality života LGBT+ ľudí.

Jedným z podporených projektov je Prvá psychologická pomoc a krízová intervencia pre mladých LGBT+ ľudí na linkách pomoci, ktorý realizuje OZ IPčko. Jeho cieľom je zabezpečiť mladým ľuďom nonstop dostupnú, anonymnú a bezplatnú prvú psychologickú pomoc na linkách pomoci: IPčko.sk, Krízová linka pomoci a Dobrá linka cez chat, e-mail, video a telefón.

Medzi podporenými projektami sú aj dva dokumenty – Dúhový dokument, ktorý realizuje občianske združenie Mladí a jeho cieľom je zaznamenať život LGBT+ komunity v našej krajine. Druhý dokument nesie názov Druhý prvý PRIDE BRATISLAVA 2010, v ktorom sa realizátor projektu Roman Stráňai rozhodol vyspovedať na kameru organizátorov podujatia Dúhový Pride 2010 a pamätníkov pochodu z roku 2001. Tento krátky dokument má ambíciu prerásť do celovečerného filmu o LGBT aktivizme na Slovensku od deväťdesiatych rokov (alebo aj pred) až po súčasnosť.

Občianske združenie ĎAKUJEM – ,,PAĽIKERAV“ vďaka projektu „Je to ok, babi“ zase zorganizuje spoločné víkendové stretnutie rómskych stredoškolákov a rómskych dôchodcov s cieľom bližšie spoznať LGBTI komunitu a dospieť k vzájomnému priblíženiu dvoch generácií v tejto téme. Rómska komunita totiž vo všeobecnosti považuje tému LGBTI+ za veľké tabu, o ktorom sa nerozpráva a ešte stále sa neakceptuje. Názory a postoje najstaršej generácie, ktorá má v rómskej rodine najdôležitejšie slovo, tak uľahčia život najmladšej generácii, ktorej sa táto téma dotýka.

Ďalšími podporenými projektami sú Dúhový Pride Bratislava, ktorého 11. ročník sa uskutoční aj so sprievodnými podujatiami počas mesiaca júl 2021 a projekt Festival PRIDE Košice 2021, ktorého 9. ročník sa bude realizovať od 14. do 24. augusta 2021 vďaka občianskemu združeniu Saplinq. 

Zoznam všetkých podporených projektov nájdete tu.

O výbere projektov rozhodovala hodnotiaca komisia v zložení:

  • Daniela Danihelová (Komunitná Nadácia Bratislava)
  • Dominika Horňáková (Nadácia Pontis)
  • Matej Ftáčnik (Vacuumlabs)
  • Richard Fekete (Slovenská sporiteľňa)
  • Richard Hargaš (Accenture)

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.