27. 02. 2024 Zodpovedné podnikanie

Prvé kroky k úspešnej nominácii: Správny výber kategórie aj dôkladná príprava

Čo urobiť skôr ako sa pustíte do vypĺňania prihlášky na ocenenie Via Bona Slovakia? Nezanedbajte správny výber kategórie ani dôslednú prípravu.

Vyberte si správnu kategóriu 

Skôr než sa pustíte do vypĺňania prihlášky, dôsledne zvážte, do ktorej z kategórií svoj projekt prihlásite. V prípade dvoch hlavných kategórií (Zodpovedná malá/stredná firma, Zodpovedná veľká firma) hodnotia komisie komplexný prístup firmy k zodpovednému podnikaniu.  

Aby ste boli v týchto kategóriách úspešní, je potrebné pokrývať a popísať každý aspekt CSR/ESG aspoň čiastočne (napr. protikorupčné nástroje firmy, špeciálne benefity pre zamestnancov a zamestnankyne, témy diverzity a inklúzie, nadštandardné zákaznícke služby). Ak ste malou firmou, ktorá je na začiatku podnikania alebo cielene rozvíjate jednu konkrétnu tému či projekty v jednej oblasti CSR/ESG, odporúčame si vybrať zo zvyšných tzv. projektových kategórií (Zelená firma, Výnimočný zamestnávateľ, Spoločensky inovatívna firma, Dobrý partner komunity, Férový hráč na trhu).  

 

Stiahnite si vopred pomocný nominačný hárok 

Možno vyplnenie hárku posúvate na neskorší termín. Odporúčame však pripraviť sa na jeho vypĺňanie minimálne tak, že si stiahnete pomocný nominačný hárok. Budete tak mať dopredu priestor zistiť, aké informácie, dáta a údaje sú pre jeho skompletizovanie potrebné, a pripraviť si potrebné podklady. Procesy vo firmách často vyžadujú čas a deň pred deadlineom sa k niektorým dátam možno nedostanete a svoje šance na úspech tak zbytočne znížite. 

Odporúčame tiež prečítať si pravidlá – Štatút ocenenia, ktoré v bode II. Podmienky nominácie, jasne definujú, aké právne subjekty sa môžu zapojiť do boja o ocenenie. Via Bona Slovakia je ocenenie určené pre firmy (podnikateľov), ale tiež sociálne podniky, ktoré sú registrované v registri sociálnych podnikov Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR. 

 

Neváhajte nomináciu konzultovať 

Ak si, aj napriek preštudovaniu nášho webu, nie ste istí, do ktorej kategórie prihlásiť váš projekt či firmu, alebo sú vám nejasné otázky, termíny atď., obráťte sa na nás. Každá kategória má prideleného konzultanta alebo konzultantku, ktorí vám v prípade nejasností pomôžu. Kontakty nájdete na webe pod príslušnou kategóriou. Napr. tu v kategórii Zodpovedná malá/stredná firma. V prípade všeobecných otázok kontaktujte vanda.geczy@nadaciapontis.sk 

 

Viac tipov nájdete na našom webe v časti Ako sa nominovať. 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111