Prispieva vaša firma k pozitívnej zmene na Slovensku? Prinášate inovatívne riešenia a inšpirujete okolie? Nominujte sa na ocenenie Via Bona Slovakia 2020, ktorým už viac ako 20 rokov oceňujeme firmy za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu.

Proces nominácií bude spustený 1. februára 2021.

Ako správne vyplniť prihlášku?

Ako najlepšie vyplniť prihlasovací hárok? Čo spraviť preto, aby bola prihláška dobre ohodnotená? Tu je zopár tipov a trikov:

Vyberte si kategóriu

Rozhodnite sa pre kategóriu, do ktorej svoj projekt prihlásite.

Rozpovedzte svoj príbeh

Stručne opíšte, aký príbeh stojí za vaším projektom a odlíšte svoju nomináciu od ostatných.

Vypĺňajte stručne a konkrétne

Vyvarujte sa vágnym a všeobecným vyjadreniam, nepoužívajte zložité vetné konštrukcie.

Sústreďte sa na merateľné výsledky vašich aktivít

Uveďte, aký kvalitatívny i kvantitatívny dopad priniesol váš projekt a aké sú vaše ďalšie ciele.

Buďte otvorení a transparentní

Otvorene komunikujte prípadné neúspechy vašich aktivít alebo problémy pri ich realizácii.

Na nominácii pracujte v predstihu

Nominácii venujte čas a nenechávajte si jej vypĺňanie na posledný týždeň.

Neváhajte nomináciu konzultovať

Každá kategória má prideleného konzultanta, ktorý vám v prípade nejasností pomôže.

Potrebujete poradiť?

Zuzana Kováčová

programová manažérka

0905 449 289
zuzana.kovacova@nadaciapontis.sk

Zuzka má na starosti hodnotiaci proces ocenenia Via Bona Slovakia. Okrem toho administruje Chartu diverzity Slovensko, komunikuje so signatármi a zastrešuje aktivity Charty.

Ivana Vagaská

senior programová manažérka

0903 888 762
ivana.vagaska@nadaciapontis.sk

Ivana je výkonnou riaditeľkou združenia firiem Business Leaders Forum. Okrem toho vedie tím zodpovedného podnikania a zodpovedá za aktivity Charty diverzity Slovensko, za organizáciu ocenenia Via Bona Slovakia, konferenciu BLF CSR Summit, ako aj za poskytovanie individuálneho CSR poradenstva firmám.

Beata Fekiačová

programová manažérka

0918 058 932
beata.fekiacova@nadaciapontis.sk

Bea pripravuje podujatia piliera zodpovedného podnikania, najmä galavečer Via Bona Slovakia, BLF CSR Summit a Ceny SDGs. Podieľa sa na organizácii odborných podujatí a externej komunikácii združenia Business Leaders Forum.

Dominika Horňáková

senior programová manažérka

0917 260 899
dominika.hornakova@nadaciapontis.sk

Dominika vedie tím inklúzie, ktorý koordinuje nadačné fondy zamerané najmä na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených skupín obyvateľstva. Zároveň spravuje Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.

Miroslava Gočálová

programová manažérka

0948 333 028
miroslava.gocalova@nadaciapontis.sk

Mirka je členkou tímu zodpovedného podnikania. Administruje združenie Business Leaders Forum, organizuje BLF CSR Summit a podieľa sa na organizácii odborných podujatí pre členov BLF.

Jana Desiatniková

programová manažérka

0918 522 554
jana.desiatnikova@nadaciapontis.sk

Janka má na starosti aktivity Dobrej krajiny a komunikáciu s neziskovkami. Okrem toho zastrešuje podujatie Giving Tuesday.

Ivana Kompasová

senior manažérka pre stratégie vo filantropii

0917 750 319
ivana.kompasova@nadaciapontis.sk

Ivana vedie tím strategickej filantropie. Rozvíja a nastavuje procesy a stratégie v oblasti individuálnej filantropie. Vytvára príležitosti pre individuálnych donorov a komunikuje s podporovateľmi programu Generácia 3.0 a programov Nadácie Pontis.

Najdôležitejšie termíny

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram