Podnikáte férovo a zodpovedne?

Nominujte svoju firmu alebo projekt na ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2021.

Ako prebieha proces Via Bona Slovakia?

Prevedieme vás procesmi od vypĺňania nominácie až po vyhlásenie víťazov ocenenia.

Odoslanie nominácie

Nominácie sa podávajú elektronicky, vyplnením nominačného hárku pre príslušnú kategóriu.

1. február – 21. marec 2022

Sumár nominácií

Do 2 týždňov od uzávierky zverejníme zoznam prijatých a zaradených nominácií, ktoré postupujú do hodnotiaceho procesu.

do 28. marca 2022

1. hodnotiace kolo

Nezávislá komisia na svojom prvom stretnutí rozhodne, ktoré nominácie postupujú do finále.

6.  – 7. apríl 2022

Zverejnenie finalistov

Na webovej stránke www.viabona.sk zverejníme zoznam nominácií, ktoré postúpili do finále.

 20. apríl 2022

2. hodnotiace kolo

Na základe osobných prezentácií finalistov rozhodne komisia o víťazovi v každej kategórii.

27. – 28. apríl 2022

Vyhlásenie víťazov

Mená víťazov ocenenia Via Bona Slovakia 2021 v siedmich kategóriách slávnostne vyhlásime v Bratislave.

29. jún 2022

Ako správne vyplniť prihlášku?

Ako najlepšie vyplniť prihlasovací hárok? Čo spraviť preto, aby bola prihláška dobre ohodnotená? Tu je zopár tipov a trikov:

Vyberte si kategóriu

Rozhodnite sa pre kategóriu, do ktorej svoj projekt prihlásite.

Rozpovedzte svoj príbeh

Stručne opíšte, aký príbeh stojí za vaším projektom a odlíšte svoju nomináciu od ostatných.

Vypĺňajte stručne a konkrétne

Vyvarujte sa vágnym a všeobecným vyjadreniam, nepoužívajte zložité vetné konštrukcie.

Sústreďte sa na merateľné výsledky vašich aktivít

Uveďte, aký kvalitatívny i kvantitatívny dopad priniesol váš projekt a aké sú vaše ďalšie ciele.

Buďte otvorení a transparentní

Otvorene komunikujte prípadné neúspechy vašich aktivít alebo problémy pri ich realizácii.

Na nominácii pracujte v predstihu

Nominácii venujte čas a nenechávajte si jej vypĺňanie na posledný týždeň.

Neváhajte nomináciu konzultovať

Každá kategória má prideleného konzultanta, ktorý vám v prípade nejasností pomôže.

Potrebujete poradiť?

Beata Fekiačová

programová manažérka

0918 058 932
beata.fekiacova@nadaciapontis.sk

Beata pripravuje výber víťazov a organizáciu galavečera Via Bona Slovakia a ďalšie podujatia tímu zodpovedného podnikania, ako napr. CSR Summit a Ceny SDGs. Podieľa sa na organizácii odborných podujatí a tvorbe CSR stratégií pre firmy a organizácie verejného sektora.

Ivana Vagaská

senior programová manažérka

0903 888 762
ivana.vagaska@nadaciapontis.sk

Ivana je výkonnou riaditeľkou združenia firiem Business Leaders Forum. Okrem toho vedie tím zodpovedného podnikania a zodpovedá za aktivity Charty diverzity Slovensko, za organizáciu ocenenia Via Bona Slovakia, konferenciu BLF CSR Summit, ako aj za poskytovanie individuálneho CSR poradenstva firmám.

Beata Fekiačová

programová manažérka

0918 058 932
beata.fekiacova@nadaciapontis.sk

Beata pripravuje výber víťazov a organizáciu galavečera Via Bona Slovakia a ďalšie podujatia tímu zodpovedného podnikania, ako napr. CSR Summit a Ceny SDGs. Podieľa sa na organizácii odborných podujatí a tvorbe CSR stratégií pre firmy a organizácie verejného sektora.

Zuzana Kováčová

programová manažérka

0905 449 289
zuzana.kovacova@nadaciapontis.sk

Zuzana administruje Chartu diverzity Slovensko a podieľa sa na organizácii odborných podujatí pre jej signatárov. V rámci Európskej platformy Chárt diverzity spolupracuje s chartami v ostatných členských štátoch EÚ.

Ivana Kompasová

senior manažérka pre stratégie vo filantropii

0917 750 319
ivana.kompasova@nadaciapontis.sk

Ivana vedie tím strategickej filantropie. Rozvíja a nastavuje procesy a stratégie v oblasti individuálnej filantropie. Vytvára filantropické príležitosti pre individuálnych donorov a venuje sa filantropii v rodinných firmách.

Martina Čápová

programová manažérka

0948 479 350
martina.capova@nadaciapontis.sk

Martina má na starosti koordináciu programu Srdce pre deti, komunikáciu s rodinami a organizáciami a zaobstarávanie schválenej pomoci. Okrem toho sa významne podieľa na programe Budúcnosť INAK, hlavne centra vo Zvolene. Zodpovedá tiež za program Živá komunita s Opaviou.

Norbert Maur

senior programový manažér

0918 778 780
norbert.maur@nadaciapontis.sk

Norbert vedie tím, ktorý rieši zmenu vzdelávania na Slovensku. Má na starosti program Generácia 3.0, ktorý pomáha šíriť overené vzdelávacie prístupy na Slovensku. Zodpovedá za odborné vedenie programu, celkový manažment aktivít a koordináciu zapojených stakeholderov.

Miroslava Gočálová

programová manažérka

0948 333 028
miroslava.gocalova@nadaciapontis.sk

Miroslava je členkou tímu zodpovedného podnikania. Administruje združenie Business Leaders Forum, organizuje BLF CSR Summit a podieľa sa na organizácii odborných podujatí pre členov BLF.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.