Alena Vachnová: Dôstojné bývanie je základom dôstojného života

Na ulici sa môže ocitnúť každý.

Stretávame ich každý deň. Pri niektorých sa pristavíme, porozprávame, pomôžeme. Ale mnohých bez slova obídeme. Bezdomovci. Hoci sa pravdepodobnosť prepadu do bezdomovectva medzi sociálnymi skupinami líši, na ulici sa môže ocitnúť rodina aj jednotlivec. Dočasne aj dlhodobo. Ak je stav dlhodobý a bezdomovectvo zdedené na ďalšiu generáciu, len ťažko sa z neho vystupuje bez podpory. Ľudia bez domova čelia hlbokej traume spojenej s bezdomovectvom, a tiež nedôverou k spoločnosti. V rámci bezdomovectva sú jednou z najzraniteľnejších skupín rodiny, respektíve deti v nich. Neraz sú zasiahnuté generačnou chudobou, toxickým stresom a pre chýbajúce zdravé prostredie nemajú podmienky na štandardný vývin.

Slovensku chýba štatistika rodín ohrozených bezdomovectvom. Alena Vachnová spolu s Nadáciou DEDO vníma, že chýbajúca štatistika neznamená, že rodiny zasiahnuté bezdomovectvom neexistujú.

Celý článok o nej si môžete prečítať na webe nášho mediálneho partnera SME.

Zdroj foto: Rose Lincoln Harvard

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111