Ak má byť vaša pomoc efektívna a prinášať želaný dopad, je kľúčové, aby nebola rozdrobená a mala jasnú víziu.

Pomôžeme vám:

Zorientovať sa v slovenskom občianskom sektore,

vytypovať organizácie, ktoré stoja za podporu,

zadefinovať vašu filantropickú víziu a tému,

vypracovať filantropickú stratégiu,

urobiť audit vašej doterajšej pomoci,

zapojiť do filantropických aktivít vašu rodinu či blízkych,

prepojiť vás s ďalšími filantropmi,

vytvoriť portfólio organizácií a firiem, ktoré sú vhodné na tzv. investovanie s dopadom,

založiť a spravovať váš individuálny darcovský fond,

nastaviť a prevádzkovať vaše grantové výzvy,

vypracovať filantropický závet,

merať dopad vašich filantropických aktivít.

Urobíme všetko pre to, aby váš filantropický príbeh neostal iba na papieri, ale prinášal trvalú pozitívnu zmenu.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.