Správa o činnosti

Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis (ďalej ako Fond) mal v roku 2018 20 členských firiem. Spája ich spoločný záujem pomôcť mimovládnym organizáciám, ktoré sa venujú oblasti boja proti korupcii, transparentnosti fungovania štátu a vytváraniu nástrojov na zamedzenie únosu štátu.

Fond v roku 2018 vyhlásil grantovú výzvu, cez ktorú bola podporená realizácia 6 projektov, v celkovej výške 106 832,75 eur.  Vďaka výzve Pre transparentné Slovensko sa šesť organizácii – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy – INEKO, VIA IURIS, Transparency International Slovensko, Slovensko.Digital a Dobrý Úradník – venovalo watchdogovým, analytickým a advokačným aktivitám, či sieťovaniu v témach informatizácie, dopravy, súdnictva, štátnej správy a efektívneho nakladania s verejnými zdrojmi.

Čerpanie rozpočtu v roku 2018

  • Pre transparentné Slovensko 2018: 104 770,25 eur
  • Pre transparentné Slovensko 2017: 10 192,00 eur
  • Správa fondu: 12 754,03 eur
  • Projektové náklady: 6 607,56 eur
  • Zostatok: 41 716,45 eur
Názov Hodnota %
Pre transparentné Slovensko 2018: 104 770,25 eur 59,00 % 59,00%
Pre transparentné Slovensko 2017: 10 192,00 eur 6,00 % 6,00%
Správa fondu: 12 754,03 eur 7,00 % 7,00%
Projektové náklady: 6 607,56 eur 4,00 % 4,00%
Zostatok: 41 716,45 eur 24,00 % 24,00%
Celkom 100,00 % 100,00%

V roku 2018 sme do Fondu prijali 131 500,00 eur od 20 členských firiem, ktoré tému transparentnosti a boja proti korupcii dlhodobo podporujú, prenášaná rezerva z roku 2017 bola 44 540,29 eur.

Z celkového príjmu sme  59 % použili na strategickú podporu oranizácií v grantovej výzve Pre transparentné Slovensko 2018. 6 % čerpania tvorili druhé splátky ukončených projektov z grantovej výzvy Pre transparentné Slovensko 2017.

Projektové náklady, ktoré tvoria 4 % (6 607,56 eur) z celkových výdajov, zahŕňajú Hodnotenie dopadu Fondu pre Transparentné Slovensko a tiež podporu Fondu investigatívnej žurnalistiky.

24 % celkových financií prenášame ako zostatok do roku 2019.

 

Program Alokovaná suma Počet žiadostí Priemerná výška podpory Počet schválených projektov Z toho už ukončených projektov
Pre transparentné Slovensko 2018 106 832,75 17 17 805,46 € 6 4

 

Za správu Fondu sme v Nadácii Pontis obdržali 9,7 % zo všetkých členských príspevkov firiem, čo predstavovalo 12 754,03 eur.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram

https://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/cf9d930759f94550d77ed8a4e5be67a9/5DD601BC/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/66315719_893841097649120_7716395519033618117_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/f7efe44b0bc5e4436ceed3ef2c022436/5DDB7E73/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/67538414_346670022882149_5611864241462720937_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/75666e6051ba39103ba0d50b5c8c1c31/5E12B39A/t51.2885-15/sh0.08/e35/c137.0.1165.1165a/s640x640/66634098_114437576550371_4132789202021670357_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/a85b6c7501df827428d9acc74fad226e/5E0FF70C/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/66143575_353458752016069_6586283729191264641_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/6d5ca3b682f737e4205a548df28945bd/5DD34D02/t51.2885-15/sh0.08/e35/c0.106.1440.1440a/s640x640/67593101_871329129892555_3653555945579415690_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/3f189985c69f6b20815378a7c0470db2/5DF60523/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/66393187_143524580169989_6197700913115751997_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/4a6adf826c1c674a5734535e27c3ef18/5DDA2C1A/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/65311414_350796512251044_426007230454821000_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/3371c9abfe10bd4a71a1ea27ca3625cd/5E0DCAE4/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/64685889_170054640699453_4138808952382819808_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/e393a5b1c9d3ede4879f1688f31c268a/5DE001E1/t51.2885-15/sh0.08/e35/c128.0.768.768/s640x640/64227403_362489617704662_1066046805947156746_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/70c9d90475500c2a5f834b03c834c2f9/5DF0A2D1/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/61867593_688501004914053_3960268482690185412_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/36e646b7e4b510e7fcf99e67fdeecf19/5DF66512/t51.2885-15/sh0.08/e35/c128.0.768.768a/s640x640/61557754_866688083687276_7860166959489541014_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/27698b14a578acb3b5f61e590d277698/5D5B9DEB/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/61193144_2363120533909587_2078569332570106972_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net