Správa o činnosti

Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis (ďalej ako Fond) mal v roku 2018 20 členských firiem. Spája ich spoločný záujem pomôcť mimovládnym organizáciám, ktoré sa venujú oblasti boja proti korupcii, transparentnosti fungovania štátu a vytváraniu nástrojov na zamedzenie únosu štátu.

Fond v roku 2018 vyhlásil grantovú výzvu, cez ktorú bola podporená realizácia 6 projektov, v celkovej výške 106 832,75 eur.  Vďaka výzve Pre transparentné Slovensko sa šesť organizácii – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy – INEKO, VIA IURIS, Transparency International Slovensko, Slovensko.Digital a Dobrý Úradník – venovalo watchdogovým, analytickým a advokačným aktivitám, či sieťovaniu v témach informatizácie, dopravy, súdnictva, štátnej správy a efektívneho nakladania s verejnými zdrojmi.

Čerpanie rozpočtu v roku 2018

  • Pre transparentné Slovensko 2018: 104 770,25 eur
  • Pre transparentné Slovensko 2017: 10 192,00 eur
  • Správa fondu: 12 754,03 eur
  • Projektové náklady: 6 607,56 eur
  • Zostatok: 41 716,45 eur
Názov Hodnota %
Pre transparentné Slovensko 2018: 104 770,25 eur 59,00 % 59,00%
Pre transparentné Slovensko 2017: 10 192,00 eur 6,00 % 6,00%
Správa fondu: 12 754,03 eur 7,00 % 7,00%
Projektové náklady: 6 607,56 eur 4,00 % 4,00%
Zostatok: 41 716,45 eur 24,00 % 24,00%
Celkom 100,00 % 100,00%

V roku 2018 sme do Fondu prijali 131 500,00 eur od 20 členských firiem, ktoré tému transparentnosti a boja proti korupcii dlhodobo podporujú, prenášaná rezerva z roku 2017 bola 44 540,29 eur.

Z celkového príjmu sme  59 % použili na strategickú podporu oranizácií v grantovej výzve Pre transparentné Slovensko 2018. 6 % čerpania tvorili druhé splátky ukončených projektov z grantovej výzvy Pre transparentné Slovensko 2017.

Projektové náklady, ktoré tvoria 4 % (6 607,56 eur) z celkových výdajov, zahŕňajú Hodnotenie dopadu Fondu pre Transparentné Slovensko a tiež podporu Fondu investigatívnej žurnalistiky.

24 % celkových financií prenášame ako zostatok do roku 2019.

 

Program Alokovaná suma Počet žiadostí Priemerná výška podpory Počet schválených projektov Z toho už ukončených projektov
Pre transparentné Slovensko 2018 106 832,75 17 17 805,46 € 6 4

 

Za správu Fondu sme v Nadácii Pontis obdržali 9,7 % zo všetkých členských príspevkov firiem, čo predstavovalo 12 754,03 eur.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram