Správa o činnosti

Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis (ďalej ako Fond) mal v roku 2018 20 členských firiem. Spája ich spoločný záujem pomôcť mimovládnym organizáciám, ktoré sa venujú oblasti boja proti korupcii, transparentnosti fungovania štátu a vytváraniu nástrojov na zamedzenie únosu štátu.

Fond v roku 2018 vyhlásil grantovú výzvu, cez ktorú bola podporená realizácia 6 projektov, v celkovej výške 106 832,75 eur.  Vďaka výzve Pre transparentné Slovensko sa šesť organizácii – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy – INEKO, VIA IURIS, Transparency International Slovensko, Slovensko.Digital a Dobrý Úradník – venovalo watchdogovým, analytickým a advokačným aktivitám, či sieťovaniu v témach informatizácie, dopravy, súdnictva, štátnej správy a efektívneho nakladania s verejnými zdrojmi.

Čerpanie rozpočtu v roku 2018

  • Pre transparentné Slovensko 2018: 104 770,25 eur
  • Pre transparentné Slovensko 2017: 10 192,00 eur
  • Správa fondu: 12 754,03 eur
  • Projektové náklady: 6 607,56 eur
  • Zostatok: 41 716,45 eur
Názov Hodnota %
Pre transparentné Slovensko 2018: 104 770,25 eur 59,00 % 59,00%
Pre transparentné Slovensko 2017: 10 192,00 eur 6,00 % 6,00%
Správa fondu: 12 754,03 eur 7,00 % 7,00%
Projektové náklady: 6 607,56 eur 4,00 % 4,00%
Zostatok: 41 716,45 eur 24,00 % 24,00%
Celkom 100,00 % 100,00%

V roku 2018 sme do Fondu prijali 131 500,00 eur od 20 členských firiem, ktoré tému transparentnosti a boja proti korupcii dlhodobo podporujú, prenášaná rezerva z roku 2017 bola 44 540,29 eur.

Z celkového príjmu sme  59 % použili na strategickú podporu oranizácií v grantovej výzve Pre transparentné Slovensko 2018. 6 % čerpania tvorili druhé splátky ukončených projektov z grantovej výzvy Pre transparentné Slovensko 2017.

Projektové náklady, ktoré tvoria 4 % (6 607,56 eur) z celkových výdajov, zahŕňajú Hodnotenie dopadu Fondu pre Transparentné Slovensko a tiež podporu Fondu investigatívnej žurnalistiky.

24 % celkových financií prenášame ako zostatok do roku 2019.

 

Program Alokovaná suma Počet žiadostí Priemerná výška podpory Počet schválených projektov Z toho už ukončených projektov
Pre transparentné Slovensko 2018 106 832,75 17 17 805,46 € 6 4

 

Za správu Fondu sme v Nadácii Pontis obdržali 9,7 % zo všetkých členských príspevkov firiem, čo predstavovalo 12 754,03 eur.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram

https://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/9993f50c2f310dae10e91a2dc9ee1361/5DA188D1/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/61867593_688501004914053_3960268482690185412_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/884bb8789d593c8575eed84a6d114a3c/5D7FBE12/t51.2885-15/sh0.08/e35/c128.0.768.768a/s640x640/61557754_866688083687276_7860166959489541014_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/15bee10a88a0e244519fc6ac42d3f41b/5D088F6B/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/61193144_2363120533909587_2078569332570106972_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/0175ce10c5ade64267b1fbba123575a0/5D904794/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/62258966_616818295470943_3518485659806152501_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/6903bc03cd37afa63a688a18a7b300df/5D98103F/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/62527139_2194600100635800_3613212266893958668_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/62d19016793b9e9092caa004cb9f79ef/5D9A4AF1/t51.2885-15/sh0.08/e35/c121.0.838.838a/s640x640/62443287_1225791067589519_6009383599878338953_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/db85d5726236bb4d381ce6dde7e2b652/5DA10945/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/62008064_208725723435146_7174959910609939690_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/651928385fddf0c8bc1d73f1b4369dc0/5D8432D9/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/60921166_143790520074846_3443835114569287719_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/c162e9c9b32ec173930603921d55299a/5D89B081/t51.2885-15/sh0.08/e35/c87.0.1265.1265a/s640x640/62196321_1008543946007351_5710391639148243918_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/9822a78ab37e92c61afedb3862e8248e/5D85C6BD/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/61226509_139645003785763_545295657639296888_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/175fd835e4cedde6a2154116da15f5b1/5D8FACF5/t51.2885-15/sh0.08/e35/c119.0.841.841a/s640x640/60497610_2354000751510503_7411268438760211535_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/65aa59dacdd5e494a12eac4c19dac904/5D81EA7C/t51.2885-15/sh0.08/e35/c13.0.1053.1053/s640x640/58793427_1073139732885896_2372520939642142728_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net