Nadačný fond ARRIVA v Nadácii Pontis

Nadačný fond ARRIVA v Nadácii Pontis vznikol v roku 2016. Aktivity fondu sú zamerané najmä na aktivity spojené s komunitným rozvojom, rozvojom športových možností a alternatívnych foriem dopravy s cieľom ochrany životného prostredia. Zároveň sa zameriava na rozvoj a podporu dobrovoľníctva s cieľom zveľaďovať verejné priestory.