Dominika Horňáková

senior programová manažérka

0917 260 899
dominika.hornakova@nadaciapontis.sk

Dominika vedie tím inklúzie, ktorý koordinuje nadačné fondy zamerané najmä na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených skupín obyvateľstva. Zároveň spravuje Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.

Petra Helecz

riaditeľka pre obchod a komunikáciu skupiny Arriva na Slovensku

+421 918 864 966
petra.helecz@arriva.sk

Petra pochádza z Nových Zámkov, študovala na Univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne a taktiež je absolventkou Českého inštitútu pre marketing CIMA v Prahe. V minulosti viedla marketingové oddelenie v spoločnosti NOVOFRUCT SK a v súčasnosti už viac ako 7 rokov pôsobí v spoločnosti ARRIVA.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram