V rámci aktivít Nadačného fondu ARRIVA v Nadácii Pontis sme v roku 2020 prerozdelili 15 166,81 eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali z asignácie spoločnosti ARRIVA a pridružených právnických osôb.

Prostriedky fondu sme prerozdelili na priamu podporu s verejnoprospešným účelom, ktorá predstavovala 13 650,13. Na správu a manažment nadačného fondu bola alokovaná suma 10 % z celkového rozpočtu nadačného fondu, čo predstavuje 1 516,68 eur. V roku 2019 neboli žiadne finančné prostriedky použité na komunikáciu a propagáciu grantových programov.

Kompletnú výročnú správu Nadačného fondu ARRIVA v Nadácii Pontis nájdete TU.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram